vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Cao Quyển
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Cao Quyển:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 141 - Biên khảo - Dec 09, 2017
Trong khi đó, tính khả truyền của Kim Vân Kiều truyện rất thấp, lí do là vì những văn bản có cùng mô thức với nó rất nhiều, như về nhân vật, cốt truyện, thể tài, tác phẩm,.
Tương lai Trung Quốc - Linh tinh - Dec 09, 2017
Sau đây là học thuyết mới của Đảng CSTQ được Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền. Học thuyết này đã được Đại Hội 19 đưa vào điều lệ Đảng khi đại hội này nhóm họp từ ngày 18/10/2017 tại Bắc Kinh.
Trong những năm gần đây, dư luận chung cho rằng cán cân quyền lực đang chuyển dần từ Mỹ sang một số nước đang nổi trong đó có Trung Quốc. Báo cáo Global Trend 2015 của News Week cũng cho rằng một trật tự thế giới hậu Hoa Kỳ đang xuất hiện, không phải vì Mỹ đã suy yếu mà vì các nước khác đang lớn mạnh.