vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 09, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Cao Quyển
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Cao Quyển:
Trong hơn 30 năm kể từ 1979, GDP của Trung Cộng đã tăng 15 lần, sản xuất nông nghiệp tăng hơn 20 lần, kim ngạch thương mại tăng hơn 100 lần. Từ một công xưởng của thế giới Trung Cộng nay đã trở thành một nhà máy công nghệ cao.
Trong 5000 năm, người Trung Quốc tin tưởng rằng đất nước chỉ an toàn khi chính quyền trung ương hùng mạnh. Họ tin rằng khi chính quyền trung ương hùng mạnh thì sẽ đưa đất nước đến hòa bình và thịnh vượng.
Ánh sáng văn hóa đi theo ánh sáng giáo dục và chỉ có giáo dục mới làm thay đổi và nâng cao dân trí. Vấn đề dễ hiểu như vậy mà những người cộng sản, trong âm mưu léo dài sự tồn tại của Đảng để tiếp tục hưởng lợi cá nhân và phe nhóm, nhất định sử dụng dối trá và bạo lực để giữ cho dân trí trong nước luôn luôn ở vào mức độ thấp nhất có thể được.
 • Nói láo, làm càn, tàn hại Việt Nam - Bình luận - Sep 01, 2018
 • TC đang chinh phục thế giới bằng chiến lược “ngoại giao bẫy nợ” - Linh tinh - Sep 01, 2018
 • TC đang chinh phục thế giới bằng chiến lược “ngoại giao bẫy nợ” - Linh tinh - Aug 25, 2018
 • Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích: động cơ suy thái bất khả cưỡng của Cộng Sản - Bình luận - Aug 11, 2018
 • Nước Mỹ đang thay đổi mạnh mẽ - Linh tinh - Jul 21, 2018
 • Mỹ rút ta khỏi UNHRC : một hành động đúng nhãn hiệu của Donald Trump - Bình luận - Jun 30, 2018
 • Quyền tự do hải hành cần được xác định - Linh tinh - May 11, 2018
 • Donald Trump sẽ được lưu danh thiên cổ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều - Linh tinh - Mar 31, 2018
 • Mao Trạch Đông: Những người vợ và cuộc sống tình dục ngoài gia đình - Linh tinh - Mar 17, 2018
 • Lý luận Việt Cộng về vấn đề nâng cao văn hoá chính trị - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Chuyến công du đúng lúc của TT Hoa Kỳ Donald Trump vào dịp cuối năm 2017 - Bình luận - Feb 03, 2018
 • Donald Trump đang lấy lại sự “vĩ đại” cho nước Mỹ - Bình luận - Jan 06, 2018