vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Người Tờ Lĩnh
Tất cả các bài của tác giả Người Tờ Lĩnh:
Những đoạn văn buồn - Tạp ghi - Oct 14, 2017
MƯA PHÙN Tháng 7, trời làm cơn bão số 2 ở Bắc Trung bộ, buổi sáng Sài Gòn lất phất mưa phùn. Những hạt mưa bụi chỉ đủ làm thấm ướt bên ngoài chiếc áo blouson. Đi trong mưa Sài Gòn, nhớ da diết mưa phùn trên Đất Tổ Phú Thọ (miền Bắc).