vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Cuối năm đến, đây là thời gian để làm những bản thống kê: thống kê tài sản quốc gia, thống kê tình trạng kinh tế đã đành, thống kê tình hình chánh trị quốc gia, quốc tế, cần thiết.
Muhammad Yunus (Nobel Hòa Bình 2006) Một Nobel Hòa Bình cho người nghèo 1 / Giải Nobel Hòa Bình: Giải Nobel Hòa Bình thưởng “nhơn vật hay cộng đồng nào vận động hữu hiệu nhứt cho sự liên kết hài hòa giữa các dân tộc với nhau, vận động hữu hiệu nhứt để hạn chế hay dẹp bỏ các lực lượng quân sự thường trực, vận động để kết hợp, cổ vũ và truyền bá tư tưởng tiến triển cho hòa bình” đúng theo ước nguyện được Alfred Nobel ghi vào di chúc.
Việt Nam và bài học sau APEC 2017 - Linh tinh - Dec 16, 2017
Dù APEC hay dù TPP cũng không cứu được Việt Nam, Nếu công nhơn Việt Nam không có phẩm chất. Một tuần sau APEC, chúng ta thấy những gì ? Chúng ta thử rút những kinh nghiệm gì ? Thời sự thế giới có biết đến chúng ta không ? Dư luận thế giới tuần qua, nói nhiều đến cuộc Á du của ông Thổng Thống Mỹ Trump, hết Nhựt đến Đại Hàn, nói nhiều, bàn nhiều về ông Xi Jinping từ nay đã là Vua ở xứ Tàu, lại còn lại được ông Trump giao quyền điều khiển thiên hạ.
  • Tháng 11 2017 nhớ về tháng 11 năm 1956 - Linh tinh - Dec 09, 2017
  • Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông bài 2: Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới - Linh tinh - Dec 02, 2017
  • Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông-bài 1: Tiền đồn nhơn quyền đầu tiên tại Á Đông - Biên khảo - Nov 24, 2017
  • Thiên Tai, Thảm Họa và Sanh Tồn - Linh tinh - Nov 04, 2017
  • Thảm họa học: La Collapsologie giữa hy vọng và sáng suốt - Linh tinh - Oct 28, 2017
  • Khi tôn giáo thay thế tổ quốc — Bài 2 : Ibn Saoud: tôn giáo, một vũ khí chánh trị? - Biên khảo - Oct 21, 2017
  • Khi tôn giáo thay thế tổ quốc (bài 1: Ihn Saoud) - Biên khảo - Oct 14, 2017
  • Thu nầy vọng nhớ thu xưa - Tạp ghi - Sep 23, 2017