vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, Nhất tướng công thành, vạn cốt khô! - Anh chớ luận bàn hầu bá nữa. Thành công một tướng, vạn xương khô - Tào Tùng - Nguyễn Phước Hậu dịch.
1/ Mùa Tảo Mộ, Lễ Các Thánh: Thương, Nhớ và Trân Quý: Hôm nay, thứ sáu ngày 02 tháng 11, từ hôm Chúa Nhựt, từ hôm đổi sang giờ mùa Đông, thời tiết bỗng nhiên trở lạnh, với những buổi sáng âm u đầy sương, mưa phùn lất phất, cả nước Pháp phải bắt đầu mở lò sưởi.
Cách đây 73 năm, cùng một chuỗi dài thời gian với những ngày Việt Cộng cướp chánh quyền Bảo Đại cùng chánh phủ Trần Trọng Kim, gieo tan tóc cho cả nước Việt Nam ta, ngày 18 tháng 10 năm 1945, tại Đông Bá linh một Toà
 • Hán Hóa: Tân Cương ngày nay, Việt Nam ngày mai - Linh tinh - Nov 03, 2018
 • Buồn tiếc Charles Azenavour Người Bạn Đời: Nhớ Ngày Nào - Hier Encore Charles Azenavour và những bài hát chia sẻ những chặng đường! - Tạp ghi - Oct 20, 2018
 • Câu chuyện vào Thu: Việt Nam bất hạnh - Tạp ghi - Oct 13, 2018
 • Gẫm cười hai chữ nhơn tình éo le: Bán lúa giống - Linh tinh - Sep 22, 2018
 • Nước Việt nay đã mất, dân tộc Việt trên đường lang thang - Linh tinh - Sep 15, 2018
 • Đôi lời cùng tuổi trẻ Việt Nam: Thời cơ đã đến, đây là giờ của tuổi trẻ Việt Nam - Hãy đứng lên lãnh đạo đất nước! - Linh tinh - Sep 08, 2018
 • Thượng bất chánh thì hạ phải bất tuân 2 - Linh tinh - Sep 01, 2018
 • Khi Thượng đã bất chánh, thì Hạ phải bất tuân? (Bài 1) - Linh tinh - Aug 18, 2018
 • Xin chia sẻ chuyện bực mình: Những dấu hiệu bán nước từ chuyện Phúc du (đi lạy Tàu) đến Hà Zì Fù ca tụng tiếng Tàu - Linh tinh - Aug 11, 2018
 • Luận về một nước Việt Nam Hải Ngoại: Một quê hương mới với những người Việt mới ! - Linh tinh - Aug 04, 2018
 • Kẻ Á người Âu, Thái Lan Pháp Quốc, đầy hãnh diện, ai hãnh diện là người Việt đây? - Linh tinh - Jul 28, 2018
 • Việt Tộc sanh tồn: vô cảm, hèn, sợ hay bán nước - Linh tinh - Jul 21, 2018