vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Phan Văn Song Lay hoay tháng Tư lại trở về. Đó chỉ là lịch, đó chỉ là một cái mốc của thời gian. Nhưng đối với đa số người Việt chúng ta, nhứt là những người gốc miền Nam Việt Nam, hay đã từng cư ngụ tại miền Nam, tháng Tư là tháng của những kỷ niệm đầy tang tóc, của một quá khứ hãi hùng, của một cái vết thương không thành sẹo được.
Paris – Pháp tuần thứ 18 “Áo Vàng” xuống đường đòi “quyền dân chủ, nghĩa là ăn nói, quyền quyết định, quyền được... tham gian tham khảo, đấu tranh, quyền đối lập và cả... quyền phá hoại, và một lần nữa Paris tan tành xí quách.
Tuần qua, chúng ta đã đi một vòng kiểm điểm những điểm đen, những bế tắc của một thế giới đầy biến động. Ngoài những khủng hoảng, rất đời sống hằng ngày do tình hình kinh tế, thương mại, chứng khoán.
 • Khát vọng dân chủ - Tạp ghi - Mar 16, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành. - Linh tinh - Mar 09, 2019
 • Cách Trung Cộng khai thác kẽ hở trong luật quốc tế để hùng bá ở Đông A - Linh tinh - Mar 02, 2019
 • Lá thư đầu năm Kỷ Hợi: Năm cuối cùng của một nước còn tý Việt Nam - Linh tinh - Feb 23, 2019
 • Lời yêu cầu cuối năm cùng các bạn - Linh tinh - Feb 09, 2019
 • Câu chuyện đầu năm: Từ các Giáo Sĩ của Kinh Thánh đến truyền thống Lễ Ba Vua và Bánh Vua - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Tổng kết năm qua - Linh tinh - Jan 26, 2019
 • Dân Chủ: Một con đường cho Việt Nam? - Văn hóa dân chủ (bài 3 và hết) - Bình luận - Jan 19, 2019
 • Dân chủ: Một con đường cho Việt Nam? - Linh tinh - Jan 12, 2019
 • Những câu chuyện dọc đường: Dân chủ - một con đường cho Việt Nam? - Linh tinh - Jan 05, 2019
 • Tình Cá Nước: Tình Đất Nước – Nghĩa Đồng Bào - Linh tinh - Dec 29, 2018