vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Bài tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu chia sẻ cùng quý vị ý niệm Dân Chủ. Và một thân hữu có ý kiến đã hỏi tôi tại sao lại có dấu hỏi đặt trên chủ đề: Dân Chủ. Một con đường cho Việt Nam? Xin được phép trả lời
Tháng Giêng 2018, người bạn, người đồng chí, người đồng tâm qua Pháp thăm bà chị Hai bệnh nặng. Một cuối tuần, cùng tôi, hai thằng rủ nhau đi thăm một người bạn ở tận miền Nam.
1/ Tình Cá Nước - Tình Đất Nước: a- Nước: Tiếng Việt Nam bình dân thật kỳ diệu! Dân chúng Việt Nam ta dùng chung một từ rất thường ngày, rất thật sự gốc Đại Việt, thực sự gốc Nôm (Nam) Đó là từ Nước.
 • Vì yêu nước vì thương nhà: nầy công dân ơi! đứng lên đáp lời sông núi! - Linh tinh - Dec 15, 2018
 • Các chủ nghĩa ái quốc, quốc gia, dân tuý - - Linh tinh - Dec 08, 2018
 • Tử sĩ tại xứ người: Người lính Khố Xanh - Linh tinh - Dec 01, 2018
 • Đôi lời nhơn dịp mùa tảo mộ - một thời để thương, một thời để ghét - Linh tinh - Nov 17, 2018
 • Một bài học cho bọn đồ tể đương quyền ở Việt Nam: Tháng 10 năm 1945: Toà Án Nuremberg - Biên khảo - Nov 10, 2018
 • Hán Hóa: Tân Cương ngày nay, Việt Nam ngày mai - Linh tinh - Nov 03, 2018
 • Buồn tiếc Charles Azenavour Người Bạn Đời: Nhớ Ngày Nào - Hier Encore Charles Azenavour và những bài hát chia sẻ những chặng đường! - Tạp ghi - Oct 20, 2018
 • Câu chuyện vào Thu: Việt Nam bất hạnh - Tạp ghi - Oct 13, 2018
 • Gẫm cười hai chữ nhơn tình éo le: Bán lúa giống - Linh tinh - Sep 22, 2018
 • Nước Việt nay đã mất, dân tộc Việt trên đường lang thang - Linh tinh - Sep 15, 2018
 • Đôi lời cùng tuổi trẻ Việt Nam: Thời cơ đã đến, đây là giờ của tuổi trẻ Việt Nam - Hãy đứng lên lãnh đạo đất nước! - Linh tinh - Sep 08, 2018
 • Thượng bất chánh thì hạ phải bất tuân 2 - Linh tinh - Sep 01, 2018