vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Thứ bảy tuần trước, trên mạng Hoa Tự Do, mục Văn Hóa cho đăng một bài viết về một sự kiện hy hữu đã xảy trong một thời kỳ đen tối nhứt của lịc sử Âu châu cách đây trên 100 năm, tạo sự chú ý cho chúng tôi.
Tuần cuối, tháng 11 qua, Giáo Hoàng Thiên Chúa Giáo La mã Phan Xi Cô-Francis-François ghé thăm Miến Điện và gặp khôi nguyên Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi. Một biểu tượng hòa bình và nhơn ái đi gặp một biểu tượng hòa bình đấu tranh chống độc tài quân phiệt đòi quyền dân chủ, tự do, đòi tự quyết cho người dân Miến của mình.
Cuối năm đến, đây là thời gian để làm những bản thống kê: thống kê tài sản quốc gia, thống kê tình trạng kinh tế đã đành, thống kê tình hình chánh trị quốc gia, quốc tế, cần thiết.
  • Giải Nobel Hòa Bình cho Người Đấu tranh Dân Chủ Tự Do? (bài 1) - Linh tinh - Dec 23, 2017
  • Việt Nam và bài học sau APEC 2017 - Linh tinh - Dec 16, 2017
  • Tháng 11 2017 nhớ về tháng 11 năm 1956 - Linh tinh - Dec 09, 2017
  • Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông bài 2: Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới - Linh tinh - Dec 02, 2017
  • Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông-bài 1: Tiền đồn nhơn quyền đầu tiên tại Á Đông - Biên khảo - Nov 24, 2017
  • Thiên Tai, Thảm Họa và Sanh Tồn - Linh tinh - Nov 04, 2017
  • Thảm họa học: La Collapsologie giữa hy vọng và sáng suốt - Linh tinh - Oct 28, 2017
  • Khi tôn giáo thay thế tổ quốc — Bài 2 : Ibn Saoud: tôn giáo, một vũ khí chánh trị? - Biên khảo - Oct 21, 2017
  • Khi tôn giáo thay thế tổ quốc (bài 1: Ihn Saoud) - Biên khảo - Oct 14, 2017
  • Thu nầy vọng nhớ thu xưa - Tạp ghi - Sep 23, 2017