vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Văn Song
Tất cả các bài của tác giả Phan Văn Song:
Kính thưa quý thân hữu, Kính thưa quý bà con. Tại sao hôm nay chia sẻ bà con chuyện của Papillon? Cuốn tiểu thuyết tự thuật của một anh tù khổ sai, vượt ngục thành công? …Chuyện thiệt hay giả tưởng? .
Kính thưa quý thân hữu, Kính thưa quý bà con, Tuần qua, nhận được lá thơ một người em, bạn hữu ruột thịt đấu tranh, lá thơ đặt rõ vấn đề đấu tranh của người Việt (đặc biệt của quốc nội) chúng ta.
“Các “nhà độc tài” lớn được, do nhờ ta quỳ xuống - Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Étienne de la Boetie (1520-1563) Discours de la servitude volontaire-Luận về tình nguyện làm nô lệ (1548) Chữ
 • Chúng tôi muốn sống với lương tri và phẩm chất của mình: Phong trào bất tuân dân sự kháng chiến chống Hán hóa - Bình luận - Jul 05, 2019
 • Lá thơ tháng sáu: So sánh: Tưởng Niệm D Day đầy tình người; Quốc Hận Tàu Thiên An Môn đầy ghê tởm; Tự Do Cộng Sản: hai văn hóa, hai văn minh - Linh tinh - Jun 22, 2019
 • Bầu Cử Quốc Hội Âu Châu: Chủ Nghĩa Dân Túy (Le Populisme) vs Chủ Nghĩa Tự Do (Le Libéralisme). - Linh tinh - Jun 08, 2019
 • Chiến dịch chống Hán hóa! - Linh tinh - Jun 01, 2019
 • Khi thằng Tàu đô hộ!: 2020, Việt Nam sẽ là Tây Cương, Tây Tạng? Dân Ouigour, những bóng ma trên đất nước Tân Cương! - Linh tinh - May 25, 2019
 • Việt Nam khủng hoảng lãnh đạo giao quyền cho thực dân Tàu: Tàu Cộng thực dân của thế kỷ 21 - Bình luận - May 18, 2019
 • Tháng Tư Đen -Độc Tài và Khủng Bố, Vũ Khí của Kẻ Hèn - Nhà Nước Cộng Sản – Nhà Nước Hồi Giáo Daesh Và Chánh Sách - Linh tinh - May 04, 2019
 • Lễ giỗ thứ 44 ngày mất Huế : Nam Việt Nam, năm Cộng Sản thứ 44: một đất nước, hai loại dân. - Tạp ghi - Apr 06, 2019
 • Dân tộc và dân chủ: Làm sao tạo một chế độ dân chủ với một chủ nghĩa dân tộc? - Bình luận - Mar 30, 2019
 • Khát dân chủ, đói nhơn quyền : nhơn quyền, dân chủ để giữ Việt tộc diệt Cộng thoát Trung. - Linh tinh - Mar 23, 2019
 • Khát vọng dân chủ - Tạp ghi - Mar 16, 2019
 • Đầu năm nói chuyện tâm linh: Đạo Tin Lành - Biên khảo - Mar 09, 2019