vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Đức Thông
Tất cả các bài của tác giả Đào Đức Thông:
Biểu hiện cho một đất nước phồn vinh không chỉ là phố thị tráng lệ Càng không phải là những bậc chức tước, địa vị xã hội, doanh nhân hào nhoáng hay những phút giây sáng loà, loè loẹt mà phải là số đông dân nghèo không tên tuổi còn lem luốc, đói khổ.
Một xã hội văn minh và tiến bộ không phải bỗng dưng mà có, mà đó là thành quả đấu tranh đầy mồ hôi, hy sinh xương máu của loài người trong quá trình phát triển của nó Trong xã hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi sau này luôn luôn tồn tại và phát triển hai mặt đối lập nhau : Đó là cái tốt, cái chính nghĩa - mặt kia là cái xấu, cái phi nghĩa.