vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 03, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ:
Đầu năm nay, Quốc hội Tàu Cộng quyết định hủy bỏ giới hạn số nhiệm kỳ Chủ tịch nước, đánh giá việc đó đã làm cho quyền lực của Tập Cận Bình tưởng trở nên cực kỳ vững chắc.
Theo VOA ngày 19/10/2018, Phúc Niễng, thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định về việc tổ chức và hoạt động Quỹ vì biển, đảo Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các dịa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, theo bản tin của cổng thông tin điện tử Chính phủ ra ngày 18/10/2018.
Theo tài liệu công bố trên Tạp chí về các vấn đề chiến lược của Ấn Độ phát hành ngày 15/4/2009. Trì Hạo Điền, nguyên Bộ trưởng BQP Tàu Cộng tại Hội nghị các tướng lãnh về Chiến lược chiến tranh tương lai được tổ chức vào năm 2005 với chủ đề: Phải Tiêu Diệt Nước Mỹ Bằng Vũ Khí Hóa Học.
 • Lãnh đạo ngố & cán ngố - Bình luận - Nov 23, 2018
 • Nhất Đới - Nhất Lộ: Tử lộ của Tập Cận Bình - Bình luận - Nov 17, 2018
 • Đề nghị chiến lược với Ngũ Giác Đài:Tái phối trí lực lượng Mỹ tại Châu Á - TBD - Bình luận - Nov 10, 2018
 • Lò lửa Tân Cương tử huyệt của Tàu Cộng - Bình luận - Oct 27, 2018
 • Giới truyền thông thổ tả & đám Dân Chủ hoạt đầu cấu kết truất phế TT Donald Trump - Bình luận - Sep 29, 2018
 • Bùi Hiền & Hồ Ngọc Đại 2 tên Đặc Cộng Văn Hóa của bọn Chệt Bắc Kinh - Bình luận - Sep 22, 2018
 • Tổng Thống Donald Trump 4 bề thọ địch - Bình luận - Sep 08, 2018
 • Putin mượn tay Trump tiêu diệt mối họa da vàng cho Nga - Bình luận - Sep 01, 2018
 • Cách tự sát của con rồng dậy non - Bình luận - Aug 18, 2018
 • Mỹ chiếm thế thượng phong cơ hội dứt điểm "giấc mộng Chệt" của Tập Cận Bình - Bình luận - Jul 21, 2018
 • Để trả lời Dương Khiết Trì : "Không cần đánh Việt Nam chúng nó '' - Bình luận - Jun 30, 2018
 • Đôi lời cùng Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng - Linh tinh - Jun 23, 2018