vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 24, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ:
Trận Chiến 1979 - Bình luận - Mar 02, 2019
. Bài đọc suy gẫm: Trận chiến 1979 hay đảng cộng sản Việt Nam đã chà đạp lên thân phận người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, bài viết của tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Hình ảnh chỉ có tính minh họa.
Là ngưòi Việt Nam, ai chưa mất gốc mà không có khát vọng muốn trở về cố quốc thăm lại bà con, họ hàng, mồ mả cha mẹ, tổ tiên, bạn bè thân thuộc...Ôi, con cáo chết ba năm còn muốn quay đầu về núi, con người ta
Khác với Chủ nghĩa thực dân cũ, Chủ nghĩa thực dân mới không dùng lực lượng vũ trang trực tiếp tiến hành xâm lược, mà chỉ tiến hành gián tiếp thông qua chính phủ bù nhìn bản xứ làm tay sai mà nó dựng nên và cũng không cần chính thức sát nhập nước thuộc địa vào lãnh thổ chính quốc.
 • Đảng Dân Chủ thổ tả phá hoại nước Mỹ như thế nào? - Bình luận - Jan 26, 2019
 • Giải mả Mỹ rúωt quân khỏi Syria - Bình luận - Jan 12, 2019
 • Mỹ đá đít Tàu cộng văng khỏi “WTO” - Bình luận - Dec 29, 2018
 • Con rồng giấy sa lầy trong vũng bùn kinhtế - Bình luận - Dec 15, 2018
 • Chuyện “ruồi bu”: Phúc Niễng lại dở trò bịp bợm.. - Bình luận - Dec 08, 2018
 • Tàu Cộng tấn công nước Mỹ: “Mặt trận ma túy!” - Bình luận - Dec 01, 2018
 • “Lãnh đạo ngố” & “cán ngố” - Bình luận - Nov 23, 2018
 • Nhất Đới - Nhất Lộ: Tử lộ của Tập Cận Bình - Bình luận - Nov 17, 2018
 • Đề nghị chiến lược với Ngũ Giác Đài:Tái phối trí lực lượng Mỹ tại Châu Á - TBD - Bình luận - Nov 10, 2018
 • Lò lửa Tân Cương “tử huyệt” của Tàu Cộng - Bình luận - Oct 27, 2018
 • Giới truyền thông thổ tả & đám Dân Chủ hoạt đầu cấu kết truất phế TT Donald Trump - Bình luận - Sep 29, 2018
 • Bùi Hiền & Hồ Ngọc Đại 2 tên “Đặc Cộng Văn Hóa”” của bọn Chệt Bắc Kinh - Bình luận - Sep 22, 2018