vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Trên đỉnh Tà Mô 28 - Truyện ngắn - Sep 02, 2017
Như đã thấy. đất nước ta cũng đã giành được độc lập từ tay Pháp. Ngày 11-3-1945 sau hai ngày Nhật đảo chánh Pháp, Hoàng Đế Bảo Đại đã đại diện toàn dân đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập.
Trên Đỉnh Tà Mô 27 - Truyện ngắn - Aug 26, 2017
Hình như ổng trúng đạn, rán lê vào nơi hoang vắng này rồi mới gục chết, mới chết không lâu, gương mặt hơi tái trong đám cỏ dại mênh mông, nhưng nhìn không thấy ghê chút nào.
Trên Đỉnh Tà Mô 26 - Truyện ngắn - Aug 19, 2017
Ôi quê hương mình đúng chỉ còn đẹp trong kỷ niệm. Mày đừng chửi tao phóng đại, sao lại cứ nói xấu quê hương mình, bộ mày không tìm thấy được chút nào tốt đẹp còn sót lại để mà mộng mơ hay sao? Mày còn nhớ đồi dương
 • Trên Đỉnh Tà Mô 25 - Truyện ngắn - Aug 12, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 24 - Truyện ngắn - Aug 05, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 23 - Truyện ngắn - Jul 29, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 22 - Truyện ngắn - Jul 22, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 14 - Truyện ngắn - Jul 17, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 21 - Truyện ngắn - Jul 15, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 20 - Truyện ngắn - Jul 08, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 19 - Truyện ngắn - Jul 01, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 18 - Truyện ngắn - Jun 24, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 17 - Truyện ngắn - Jun 17, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 15 - Truyện ngắn - Jun 03, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 13 - Truyện ngắn - May 20, 2017