vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Trên đỉnh Tà Mô 10 - Truyện ngắn - Apr 29, 2017
Một tên khác giơ cao cái mỏ lết loại lớn nhắm đầu tôi đánh xuống. Không còn cách nào khác đành ném cái túi xách giơ hai tay bảo vệ cái đầu. Nhát đánh thật mạnh làm bầm cả tay và trượt xuống trúng đầu sưng một cục lớn.
Trên đỉnh Tà Mô 9 - Truyện ngắn - Apr 22, 2017
Trên QL15 dẫn vào Vũng Tàu, Cầu Cỏ May do TQLC đóng giữ bị VC tấn công dữ dội nhưng gặp sự chống trả mãnh liệt nên gây nhiều thương vong cho giặc. Tại căn cứ TQLC do Trung đoàn Bình Thuận trấn giữ, Cộng quân bắt đầu tấn công bằng lối tiền pháo hậu xung cổ điển.
Trên đỉnh Tà Mô 8 - Truyện ngắn - Apr 15, 2017
Trung úy Luân gọi Hải pháo bắn chận địch để đơn vị rút quân. Đơn vị anh từ đó đã về Thanh Hải và tan hàng tại đây, tự tìm đường đi về Vũng Tàu. Riêng anh nhờ một chiếc ghe vớt anh trên thúng khi đang lênh đênh ở ngoài biển đưa vào Vũng Tàu, gặp lại Tiểu đoàn tại đây.
  • Trên đỉnh Tà Mô 7 - Truyện ngắn - Apr 08, 2017
  • Trên đỉnh Tà Mô 6 - Truyện ngắn - Apr 01, 2017
  • Trên đỉnh Tà Mô 5 - Truyện ngắn - Mar 25, 2017
  • Trển đỉnh Tà Mô 4 - Truyện ngắn - Mar 18, 2017
  • Trên đỉnh Tà Mô 3 - Truyện ngắn - Mar 11, 2017
  • Trên đỉnh Tà Mô 2 - Truyện ngắn - Mar 04, 2017
  • Trên đỉnh Tà Mô 1 - Truyện ngắn - Feb 25, 2017