vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Trên Đỉnh Tà Mô 25 - Truyện ngắn - Aug 12, 2017
Gần 11 giờ trưa, đơn vị mới đến chân núi Tà Mô, ngọn núi xanh rì có hình con Tầm nhô lên đơn độc giữa rừng thấp. Đơn vị bạn đã sẵn sàng bàn giao để về lại Sông Mao, tiếng chào nhau giã từ của các anh em xa dần xa dần rồi mất hẳn.
Trên Đỉnh Tà Mô 24 - Truyện ngắn - Aug 05, 2017
Như ta đã biết đường từ Dốc Hội Long ra tới Ngã ba Long Hương dài gần hai chục km toàn rừng cây gai thấp, không có làng xóm nên không có đơn vị Lính nào trú phòng, rất nguy hiểm dù là ban ngày chứ nói chi về đêm.
Trên Đỉnh Tà Mô 23 - Truyện ngắn - Jul 29, 2017
Hai năm sau, khi làm trưởng toán thực tập cho Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức đi Chiến Dịch, tôi gặp lại anh Thi đang làm Sĩ Quan Phụ tá Ban 5 CTCT cho Trung úy Lê Văn Biên tại Chi Khu Tuy Phong, tôi mới biết cuộc đời trôi nổi của anh.
 • Trên Đỉnh Tà Mô 22 - Truyện ngắn - Jul 22, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 14 - Truyện ngắn - Jul 17, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 21 - Truyện ngắn - Jul 15, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 20 - Truyện ngắn - Jul 08, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 19 - Truyện ngắn - Jul 01, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 18 - Truyện ngắn - Jun 24, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 17 - Truyện ngắn - Jun 17, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 15 - Truyện ngắn - Jun 03, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 13 - Truyện ngắn - May 20, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 12 - Truyện ngắn - May 13, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 11 - Truyện ngắn - May 06, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 10 - Truyện ngắn - Apr 29, 2017