vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Toán Quốc Quân Kỳ 18 - Truyện ngắn - Jan 19, 2019
Các lực lượng này trú đóng tại địa phương của họ và thực hiện mục tiêu càn quét và giữ đất. Vào năm 1970 đã có 550, 000 quân số, nghĩa là một nửa QLVNCH. ĐPQ và NQ gia tăng khả năng và thành tích của họ và phải được ghi công đầu.
Toán Quốc Quân Ky 17 - Truyện ngắn - Jan 12, 2019
Không biết trong hồ sơ về tội ác của Cọng Sản mà nghị viện Âu Châu đã lên án bằng nghị quyết 1481 ngày 24/01/2006 có liệt kê vụ thảm sát Mậu Thân (1968) ở Huế và thảm sát Mùa Xuân (1975) ở Phú Yên không ? Nếu không có, thì xin ai đó ở hải ngoại Âu Châu, làm ơn liên lạc với chúng tôi để ghi thêm vào hồ sơ tội ác của cộng sản cho đủ con số tròn.
Toán Quốc Quân Ky 16 - Truyện ngắn - Jan 05, 2019
Buổi sáng hôm sau tôi được 1 trật tự của trại tên Bình nguyên là Trung sĩ Thiết Giáp VNCH can tội giết người nên ở tù, vô phòng giam kêu tôi ra gặp một người mà tay trật tự trại giới thiệu đây là Ban Phó Trại Trương Trọng Bính.
 • Toán Quốc Quân Ky 15 - Truyện ngắn - Dec 29, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 14 - Truyện ngắn - Dec 22, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 13 - Truyện ngắn - Dec 15, 2018
 • Toán Quốc Quân Ky 12 - Truyện ngắn - Dec 11, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 11 - Truyện ngắn - Dec 01, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 10 - Truyện ngắn - Nov 23, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 9 - Truyện ngắn - Nov 16, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 8 - Truyện ngắn - Nov 09, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 7 - Truyện ngắn - Nov 03, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 6 - Truyện ngắn - Oct 26, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 5 - Linh tinh - Oct 26, 2018
 • Toán Quốc Quân Kỳ 4 - Truyện ngắn - Oct 13, 2018