vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 25, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Cao Hoài Sơn
Tất cả các bài của tác giả Cao Hoài Sơn:
Toán Quốc Quân Kỳ - Tạp ghi - Sep 22, 2018
-Viết để ghi nhớ về những ngày gian khổ trong quân trường Bộ Binh Thủ Đức -Viết để tặng các bạn Thủ Quốc Quân Kỳ của Khóa 2/69. -Viết để hậu duệ VNCH biết khí phách và sinh hoạt của SVSQ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khi bước vào quân trường, mỗi người chúng ta đều đã đặt cho mình một mục tiêu, một ước vọng phục vụ cho quê hương cho đất n??c.
Trên đỉnh Tà Mô 39 - Truyện ngắn - Nov 18, 2017
Trên những cái đầu hớt ngắn chễm chệ chiếc Casquet, trông nét mặt ai cũng hân hoan, rạng rỡ ...lát nữa đây sẽ chính thức là những sĩ quan VNCH, trả lại quân trường chó khóa đàn em, chấm dứt những ngày gian khổ.
Trên đỉnh Tà Mô 38 - Truyện ngắn - Nov 11, 2017
Ngày hai mươi chín tết chúng tôi được lệnh ra đường để xe chở về lại Sông Mao, ai nấy cũng vui mừng mặc dù chưa ai thấy Đà Lạt nó ra làm sao, chỉ thấy thoáng qua khi xe vào Tiểu khu.
 • Trên đỉnh Tà Mô 37 - Truyện ngắn - Nov 04, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 36 - Truyện ngắn - Oct 28, 2017
 • Tan vở - Truyện ngắn - Oct 28, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 35 - Truyện ngắn - Oct 21, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 34 - Truyện ngắn - Oct 14, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 33 - Truyện ngắn - Oct 07, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 29 - Truyện ngắn - Sep 30, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 31 - Truyện ngắn - Sep 23, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 30 - Truyện ngắn - Sep 16, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 29 - Truyện ngắn - Sep 09, 2017
 • Trên đỉnh Tà Mô 28 - Truyện ngắn - Sep 02, 2017
 • Trên Đỉnh Tà Mô 27 - Truyện ngắn - Aug 26, 2017