vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tin Ngắn
Tất cả các bài của tác giả Tin Ngắn:
Tin ngắn ngày 25-10-2016 - Linh tinh - Oct 26, 2016
* Ôāng Matthew Tossman, hiệu trưởng trường Manhattan Early College School for Advertising nằm trong khuôn viên trường Trung Học Murry Bertraum, ở Nữu Ước đã bị một học sinh đánh bầm mặt khi toan tháo chiếāc headphone mà người nam học sinh này đang đeo trên tai và mở nhạc ầm ĩ ngay trong khuôn viên trường.