vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Chơi đẹp - Linh tinh - Jan 03, 2018
Ban đầu, người viết có ý định đặt tiêu đề của bài viết này là Chơi Đẹp Chơi Xấu và Chơi Bẩn, tuy nhiên khi đối chiếu Anh ngữ thì người viết lại thấy rằng Chơi đẹp = Fair Play, Chơi xấu = Mal play và Chơi bẩn = Dirty play.
Nguyên ủy và nguyên do - Linh tinh - Oct 10, 2017
Trần Trung Chính Trong những ngày tháng gần đây 2 sự kiện diễn biến tại bán đảo Triều Tiên đã làm khuấy động tình hình chính trị trên toàn thế giới và sự kiện chiếu phim Vietnam War trên đài truyền hình PBS đã làm khuấy
Cảm nghĩ và suy nghĩ - Tạp ghi - Jun 03, 2017
Tháng 12 năm 1975, trong trại cải tạo Kinh 5 Chương Thiện, trong lúc ngồi uống trà đón Tết Tây 1976, anh Trần Trí Tâm hỏi tôi: - Theo suy nghĩ của anh, đơn vị nào của Việt Nam Cộng Hòa là đơn vị chiến thắng quân Cộng
  • Tam bá diễn nghĩa - Biên khảo - May 02, 2017
  • Sụp lỗ - Linh tinh - Mar 10, 2017
  • Bẫy và rọ - Linh tinh - Feb 14, 2017
  • Cáo và chồn - Tạp ghi - Dec 29, 2016
  • Tạ ơn và tạ lỗi - Linh tinh - Nov 29, 2016
  • Gỉa thiết và giả thuyết - Linh tinh - Jul 07, 2016