vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 17, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Trần Trung Chính Người viết dùng mệnh lệnh cách (imperative) mà không dùng thể kêu gọi vì lời kêu gọi chỉ mang tính cách tự nguyện với người đọc. Dĩ nhiên mệnh lệnh cách sẽ làm nhiều người bị chạm tự ái, vì đa số độc giả thường hay căn cứ theo học vị hay chức phận trong xã hội của người viết- để mà nghe theo hay tán đồng.
Bạn, bè và bạn...đời - Linh tinh - Apr 05, 2018
Bạn còn được gọi dưới một danh từ khác, đó là bằng hữu. Có nghĩa là những người bạn là những người đồng trang lứa với mình. Bè là sự kết nối những con người không cùng trang lứa.
Rút tỉa kinh nghiệm - Linh tinh - Feb 21, 2018
Một ông thầy trắc nghiệm óc nhận xét của một học sinh lớp 12 đã đưa ra một đề tài như sau: Nhìn 3 phụ nữ ăn kem: người thứ nhất cắn cây kem, người thứ nhì liếm cây kem, người thứ ba mút cây kem.
  • Chơi đẹp - Linh tinh - Jan 03, 2018
  • Nguyên ủy và nguyên do - Linh tinh - Oct 10, 2017
  • Cảm nghĩ và suy nghĩ - Tạp ghi - Jun 03, 2017
  • Tam bá diễn nghĩa - Biên khảo - May 02, 2017
  • Sụp lỗ - Linh tinh - Mar 10, 2017
  • Bẫy và rọ - Linh tinh - Feb 14, 2017
  • Cáo và chồn - Tạp ghi - Dec 29, 2016
  • Tạ ơn và tạ lỗi - Linh tinh - Nov 29, 2016
  • Gỉa thiết và giả thuyết - Linh tinh - Jul 07, 2016