vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 16, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Ngụ ý và hàm ý - Linh tinh - Nov 13, 2018
Từ điển Việt Nam định nghĩa: Ngụ ý: ý kín đáo ẩn bên trong câu nói, bên trong bài văn hay bên trong cử chỉ (hay dáng điệu) để cho người khác có thể suy ra mà hiểu. Hàm ý: có chứa đựng một ý nào đó bên trong, thí dụ: câu hỏi hàm ý trách móc.
Trần Trung Chính Chiến thuật : 1/ Cách đánh trong từng trận. Thí dụ 1: chiến thuật du kích Thí dụ 2. Chiến thuật lấy ít đánh với nhiều. 2/Bộ phận của nghệ thuật quân sự, nghiên cứu quy luật, phương pháp chuẩn bị và tiến hành chiến đấu.
Ngày 8 tháng 7 năm 2018, tôi đến Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương ở đường số 2 nd thành phố San José để tham dự Buổi Lễ Chiêu Niệm nhà văn quá cố Trần Nhu (nhà văn Trần Nhu đã qua đời được đúng 01 năm, hưởng thọ 80 tuổi).
 • Những bài học phải biết và phải nhớ kỹ - Linh tinh - Apr 24, 2018
 • Bạn, bè và bạn...đời - Linh tinh - Apr 05, 2018
 • Rút tỉa kinh nghiệm - Linh tinh - Feb 21, 2018
 • Chơi đẹp - Linh tinh - Jan 03, 2018
 • Nguyên ủy và nguyên do - Linh tinh - Oct 10, 2017
 • Cảm nghĩ và suy nghĩ - Tạp ghi - Jun 03, 2017
 • Tam bá diễn nghĩa - Biên khảo - May 02, 2017
 • Sụp lỗ - Linh tinh - Mar 10, 2017
 • Bẫy và rọ - Linh tinh - Feb 14, 2017
 • Cáo và chồn - Tạp ghi - Dec 29, 2016
 • Tạ ơn và tạ lỗi - Linh tinh - Nov 29, 2016
 • Gỉa thiết và giả thuyết - Linh tinh - Jul 07, 2016