vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Lịch sử truyền kỳ - Linh tinh - May 01, 2019
Trần Trung Chính Ngày 02 tháng 3 năm 2019, bộ film tài liệu lịch sử có tên: “Sự Can Thiệp Của Hoa Kỳ Vào Chiến Tranh Việt Nam” được trình chiếu ra mắt tại vùng Washington D.C. trong hội trường George Mason của University Law School.
Cường Để và Liên Thành - Linh tinh - Apr 06, 2019
Trần Trung Chính Vua Gia Long sau khi dẹp tan nhà Tây Sơn, lên ngôi Hoàng Đế năm 1802, cai trị được 18 năm và băng hà năm 1820. Ông có nhiều con trai nhưng chỉ có 2 người có danh tiếng trong lịch sử.
Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, trên tất cả các báo Xuân đều có bài viết về bánh dầy – bánh chưng với điển tích vua Hùng Vương đời thứ 6 truyền ngôi cho con là Lang Liêu vì Lang Liêu đã dâng bánh chưng – bánh dầy với hình dáng hình vuông của bánh chưng tượng trưng cho đất và bánh dầy hình tròn tượng trưng cho trời.
 • Ý thức mới trong chiến tranh quốc cộng tại Việt Nam 1954 – 1975 - Linh tinh - Jan 15, 2019
 • Hợp tung và liên hoành - Linh tinh - Dec 28, 2018
 • Ngụ ý và hàm ý - Linh tinh - Nov 13, 2018
 • Chiến thuật, chiến công và chiến tích - Linh tinh - Oct 16, 2018
 • Đầy, đủ và đầy đủ là một? - Linh tinh - Aug 10, 2018
 • Những bài học phải biết và phải nhớ kỹ - Linh tinh - Apr 24, 2018
 • Bạn, bè và bạn...đời - Linh tinh - Apr 05, 2018
 • Rút tỉa kinh nghiệm - Linh tinh - Feb 21, 2018
 • Chơi đẹp - Linh tinh - Jan 03, 2018
 • Nguyên ủy và nguyên do - Linh tinh - Oct 10, 2017
 • Cảm nghĩ và suy nghĩ - Tạp ghi - Jun 03, 2017
 • Tam bá diễn nghĩa - Biên khảo - May 02, 2017