vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Hàng năm cứ mỗi lần vào dịp 20 tháng 7, hầu hết người Việt đều nhớ đến Hiệp Định Genève 1954 với hệ quả là chia đôi đất nước Việt Nam lấy sông Bến Hải là ranh giới (hay gọi còn gọi là vĩ tuyến 17): phía Bắc có danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ chí Minh và đảng CSVN lãnh đạo, phía Nam vĩ tuyến 17 có danh xưng là Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo.
An dân - Bình luận - May 10, 2022
Tất cả những bài viết của thuộc cấp dưới trướng của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, người viết đều có đọc qua, kể cả những bài viết của các ký giả chiến trường viết về ông trong giai đoạn từ 1966 đến 1971 là thời
Pháp môn làng - Linh tinh - Feb 11, 2022
Trần Trung Chính Kỹ sư Thủy Lâm Tôn Long Bình gọi pháp môn của ông Nhất Hạnh là “pháp môn làng…mai”, sở dĩ sau từ ngữ “làng” có 3 dấu chấm vì tiền thân của làng mai là làng hồng.
 • Nhớ về Thầy Tôn Thất Trình - Linh tinh - Jul 20, 2021
 • Tâm tư và công tâm - Linh tinh - Jun 17, 2021
 • Nếu Việt Cộng thua !!! - Linh tinh - May 25, 2021
 • Những bật mí liên quaa đến VNCH sụp đổ - Bình luận - May 01, 2021
 • Tâm bình liệu thế giới có được bình an? - Linh tinh - Apr 23, 2021
 • Mát xa mát gần - Tạp ghi - Mar 26, 2021
 • Xìu xìu ển ển - Tạp ghi - Mar 09, 2021
 • Võ thuật, võ đạo, võ khí và võ hiệp - Linh tinh - Jan 06, 2021
 • Love và lover - Linh tinh - Dec 31, 2020
 • Hưng Đạo Vương và Tổng Thống Donald Trump - Linh tinh - Dec 04, 2020
 • Tổng tiến công, tổng nổi dậy và tổng phản công - Linh tinh - Dec 01, 2020
 • Thầy tuồng và đào kép - Linh tinh - Nov 17, 2020