vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 13, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Trung Chính
Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Chính:
Mát xa mát gần - Tạp ghi - Mar 26, 2021
Một người lao công làm việc trên 15 năm trong Phòng Côn Trùng của Sở Bảo Vệ Mùa Màng được Đảng Bộ Cơ Sở đề cử đi học Đại Học Tại Chức để nâng đỡ cho giai cấp công nhân của chế độ XHCN.
Xìu xìu ển ển - Tạp ghi - Mar 09, 2021
Người viết phiên âm nhóm từ ỂN ỂN theo giọng đọc của người miền Nam, thực sự trong từ điển Việt Nam không có từ ỂN mà chỉ có định nghĩa của từ ỄNH = to phình ra, thí dụ ễnh bụng là bụng to ra (ngầm ý nói là có chửa, có bầu).
I. VÕ THUẬT Võ thuật là kỹ thuật chiến đấu cá nhân. Kỹ thuật này biến thiên qua nhiều môn phái. Thí dụ phái Thiếu Lâm sử dụng đấm đá, quyền cước để chiến đấu, môn phái Tae Kwon Do cũng sử dụng quyền cước (tuy
 • Love và lover - Linh tinh - Dec 31, 2020
 • Hưng Đạo Vương và Tổng Thống Donald Trump - Linh tinh - Dec 04, 2020
 • Tổng tiến công, tổng nổi dậy và tổng phản công - Linh tinh - Dec 01, 2020
 • Thầy tuồng và đào kép - Linh tinh - Nov 17, 2020
 • Nhếch nhác và nhơ nhớp - Linh tinh - Nov 04, 2020
 • Điểu táng và đểu táng - Linh tinh - Oct 22, 2020
 • Những huyền thoại sai lầm về lịch sử chiến tranh Việt Nam từ 1945 đến 1975 - Biên khảo - Jun 17, 2020
 • Nhân quả của Hoàng Duy Hùng - Linh tinh - May 09, 2020
 • Nhân quả của Giáo Hội Ấn Quang - Linh tinh - May 05, 2020
 • Đại dịch và dịch đại - Linh tinh - Apr 16, 2020
 • Dỏm và dởm, phải chăng là một? - Linh tinh - Mar 25, 2020
 • Tứ vô - Linh tinh - Feb 21, 2020