vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Thạch
Tất cả các bài của tác giả Vũ Thạch:
Cầm cuốn "Chính trị bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang trên tay, ấn tượng đầu tiên của người cầm là: "bình dân" gì mà dày đến 500 trang thế này!? Với nỗi lòng hơi ngao ngán đó, "người cầm", theo thói quen, phớt lờ những Lời nói đầu, Lời cảm tạ (đầy tính chào hỏi thông lệ) để làm "người đọc thử" chương số 1.
Hầu như mọi tuyên bố chính sách của lãnh đạo đảng tại các cuộc họp lớn đều được nói bằng 2 phiên bản, hoặc có 2 ý nghĩa nhắm vào 2 loại đối tượng khác nhau - một cho nội bộ đảng và một để tuyên truyền đến quần chúng.
Một điều đã trở thành gần như qui luật trong nhiều thập niên qua khi có các tranh chấp trong nội bộ đảng CSVN. Đó là dù thù nhau cách mấy các phe phái vẫn quyết không để "phản động" lợi dụng, và không để "đắm thuyền chết tất" như tại Đông Âu.
 • Không thể làm người mà không tự diễn biến - Bình luận - Sep 06, 2017
 • Tập thể cán bộ học được gì qua vụ Đinh La Thăng? - Tạp ghi - May 09, 2017
 • Khi một chế độ ưu tiên đánh phụ nữ - Tạp ghi - May 04, 2017
 • Ông Chung và ông Trọng, ai nên làm TBT ? - Linh tinh - Apr 25, 2017
 • Tào lao là một vũ khí - Tạp ghi - Apr 12, 2017
 • Tiến trình bạo lực hóa xã hội - Tạp ghi - Mar 25, 2017
 • Đảng của giai cấp không ưa công nông - Linh tinh - Mar 18, 2017
 • Võ Kim Cự: "khôn" và "ngoan" - Linh tinh - Feb 28, 2017
 • Chết bởi công an - Im hay nói? - Tạp ghi - Jan 05, 2017
 • Giật mình: sao ta mạnh thế! - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Nhìn Mã Lai, nghĩ lại công thức minh chúa - Linh tinh - Nov 10, 2016
 • Dương đông kích tây trong thời đại số - Linh tinh - Sep 27, 2016