vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
BNS TDNL
Tất cả các bài của tác giả BNS TDNL:
Tuyên chiến với các tôn giáo !!! - Bình luận - Dec 19, 2017
Tại Việt Nam vào thời gian này, có hai ngày lễ quan trọng của hai tôn giáo lớn là Ki-tô giáo và Phật giáo Hòa Hảo nằm khá gần nhau: lễ Giáng sinh của Đức Chúa Giê-su vào ngày 25-12-2017 và lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Phú Sổ vào ngày 25 tháng 11 Đinh Dậu (tức 11-01-2018).
16 chữ vàng giữa 34 vòng dây !!! - Bình luận - Dec 05, 2017
Lịch sử Việt Nam chắc sẽ đặc biệt đánh dấu năm 2017 này, vì đầu năm và cuối năm, kẻ đứng đầu đảng Việt cộng đã ký kết 34 văn kiện hợp tác với Chủ tịch Tàu cộng Tập Cận Bình.
Một thế kỷ tội ác!!! - Bình luận - Nov 21, 2017
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Nga ngày 5-11-2017 tại Hà Nội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên giọng hùng hồn trước đồng đảng: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.
 • Dạy được đạo đức cho người Cộng sản ??? - Bình luận - Nov 02, 2017
 • Các tôn giáo còn đợi gì nữa ??? - Bình luận - Aug 16, 2017
 • Chứng tỏ đảng ta mạnh!!! - Bình luận - Aug 02, 2017
 • Tay xin xỏ, tay cướp giật!!! - Bình luận - Jul 18, 2017
 • Cộng sản cần nô tài hơn nhân tài !!! - Bình luận - Jul 05, 2017
 • Củng cố bạo lực hành chánh!!! - Bình luận - Jun 16, 2017
 • Đường Formosa xây xác dân lành !!! - Bình luận - Apr 18, 2017
 • Duy trì ngọn lửa để chiến thắng !!! - Bình luận - Mar 16, 2017
 • Bạo hành và gian dối! - Bình luận - Mar 02, 2017
 • Bảo vệ kẻ thù dân tộc cho đến cùng!!! - Bình luận - Feb 17, 2017
 • Hết chốn dung thân !!! - Bình luận - Jan 17, 2017
 • Quyết tâm chiếm đoạt tinh thần nhân dân được chăng ??? - Bình luận - Jan 04, 2017