vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 14, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
BNS TDNL
Tất cả các bài của tác giả BNS TDNL:
Làn sóng biểu tình toàn quốc hôm 10-06-2018, một cuộc xuống đường rầm rộ chưa từng có dưới chế độ CSVN kể từ năm 1975 quả đã gây chấn động cho nhà cầm quyền Hà Nội. Đem Luật Bán nước mang mỹ danh Luật Đặc khu và Luật Bịt miệng mang mỹ danh Luật An ninh mạng ra thách thức toàn dân, đám chóp bu ở Ba Đình đã có dịp thấy lòng yêu nước của nhân dân bùng lên dữ dội.
Nhân tính và nhân cách!!! - Bình luận - Jul 17, 2018
BNS TDNL Có thể cho rằng trong đường lối độc tài toàn trị -nghĩa là một mình nắm hết mọi thực thể trong xã hội, từ cá nhân đến tập thể, từ vật chất đến tinh thần- đảng cộng sản luôn tìm mọi phương cách làm mất nhân tính của công cụ thống trị (tức bộ máy cầm quyền) và làm mất nhân cách của đối tượng thống trị (tức là toàn bộ thần dân).
Luật an ninh mạng: quyền và tiền!!! - Bình luận - Jun 16, 2018
BNS TDNL ...Không chỉ có vấn đề quyền lực, còn có chuyện tiền bạc, lợi lộc nữa, mà bộ Công an sẽ là người được hưởng. Bởi lẽ khi các công ty như Google, YouTube, Facebook, Yahoo.
 • Đặc khu kinh tế: hiểm họa ngoại xâm!!! - Bình luận - Jun 05, 2018
 • Đất đai : vàng và máu !!! - Bình luận - May 17, 2018
 • 43 năm đánh gục ý chí và tiêu diệt ý thức Dân tộc!!! - Bình luận - May 08, 2018
 • Bịt miệng hết thảy !!! - Bình luận - Apr 17, 2018
 • Gia tăng đàn áp tôn giáo!!! - Bình luận - Apr 03, 2018
 • Chưa thể tha thứ!!! - Bình luận - Feb 21, 2018
 • Bất chấp công lý và liêm sỉ !!! - Bình luận - Feb 02, 2018
 • Bất nhân chồng bất nhân !!! - Bình luận - Jan 17, 2018
 • Hào kiệt mới ??? - Bình luận - Jan 05, 2018
 • Tuyên chiến với các tôn giáo !!! - Bình luận - Dec 19, 2017
 • 16 chữ vàng giữa 34 vòng dây !!! - Bình luận - Dec 05, 2017
 • Một thế kỷ tội ác!!! - Bình luận - Nov 21, 2017