vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 24, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
BNS TDNL
Tất cả các bài của tác giả BNS TDNL:
Đất đai : vàng và máu !!! - Bình luận - May 17, 2018
Không ai có nỗi ám ảnh về đất đai như người Cộng sản, vì họ luôn có nỗi ám ảnh về quyền lực. Và một trong những phương thế để giữ quyền lực là sở hữu đất đai, kho vàng bất tận, nguồn phát sinh mọi của cải khác.
“Nhà cầm quyền Cộng sản VN đang rầm rộ kỷ niệm cái gọi là “43 năm thống nhất Đất nước, giải phóng miền Nam, xây dựng cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc, kiến tạo xã hội công bằng, văn minh, dân chủ”!? nhưng
Bịt miệng hết thảy !!! - Bình luận - Apr 17, 2018
BNS TDNL 1- Cách đây đúng hai năm, ngày 06-04-2016, một thảm họa môi trường lớn lao chưa từng có trong Việt sử đã xảy ra giữa “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ” do bàn tay kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc là Tàu cộng, qua công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
 • Gia tăng đàn áp tôn giáo!!! - Bình luận - Apr 03, 2018
 • Chưa thể tha thứ!!! - Bình luận - Feb 21, 2018
 • Bất chấp công lý và liêm sỉ !!! - Bình luận - Feb 02, 2018
 • Bất nhân chồng bất nhân !!! - Bình luận - Jan 17, 2018
 • Hào kiệt mới ??? - Bình luận - Jan 05, 2018
 • Tuyên chiến với các tôn giáo !!! - Bình luận - Dec 19, 2017
 • 16 chữ vàng giữa 34 vòng dây !!! - Bình luận - Dec 05, 2017
 • Một thế kỷ tội ác!!! - Bình luận - Nov 21, 2017
 • Dạy được đạo đức cho người Cộng sản ??? - Bình luận - Nov 02, 2017
 • Các tôn giáo còn đợi gì nữa ??? - Bình luận - Aug 16, 2017
 • Chứng tỏ đảng ta mạnh!!! - Bình luận - Aug 02, 2017
 • Tay xin xỏ, tay cướp giật!!! - Bình luận - Jul 18, 2017