vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Hình dáng của Tôn Ngộ Không được mô tả: Trán dồ mắt thau sáng quắc, Đầu tròn lông tóc bờm xờm. Mõm nhọn răng thưa tính nóng, Thiên lôi dữ tợn kinh hoàng. Quen sử một cây gậy sắt, Cửa trời từng phá vỡ toang.
Tết Khỉ nói chuyện võ khỉ - Linh tinh - Feb 06, 2016
Người Trung Hoa và người Ấn Độ coi khỉ như một con vật linh thiêng là thần khỉ, là hầu vương, đại thánh tề thiên. Trong lãnh vực võ thuật cổ truyền, khỉ có riêng biệt những thế võ khỉ được gói ghém trong những bài Hầu Quyền.
Quan Công đốn ngộ - Biên khảo - Jan 30, 2016
Cơn mộng của Lương Gia và Nho Giáo chỉ là mộng chứ chưa phải là huyễn, hãy lắng nghe và quán bài kệ thâm diệu Lục Như trong Kinh Kim Cang dịch bởi Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Phật nói trong kinh Kim Cang rằng: Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán.
  • Tô Tiểu Muội, Tô Đông Pha & Thiền Sư Phật Ấn 2 - Biên khảo - Jan 23, 2016
  • Tiếng vỗ của không bàn tay! - Linh tinh - Jan 20, 2016
  • Tô Tiểu Muội, Tô Đông Pha & Thiền Sư Phật Ấn - Biên khảo - Jan 16, 2016