vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Ngược lại, Tô Đông Pha trước là ’cức chó’ sau là ’cức bò,’ vẫn là phân. Kinh nói, tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy nhưng chưa chắc ngửi ra sự thật, nếu tâm biết nhìn biết ngửi, còn thêm biết nghe để tức giận nữa.
Tiếng vỗ của không bàn tay! - Linh tinh - Jan 20, 2016
Đa số chúng ta điều đã nghe qua công án “Tiếng vỗ của một bàn tay” giữa Thiền Sư Takeda Mokurai (1854-1930) (“Silent Thunder” – Tiếng Sấm Tĩnh Lặng) và môn sinh Toyo. Sau một thời gian thiền định, Toyo đã ‘nghe’ được tiếng động vô thanh và đã ngộ được công án độc thủ vỗ tay.
LỜI NÓI ĐẦU Thú thật không hiểu sao Phật pháp lại tìm đến tôi, thuở ban đầu tự học đạo Phật online, mới lướt qua kinh điển và tạng luận là tự nhiên ‘ca đúng điệu, đúng nhịp’ cứ như là mình đã diễn ca và nhảy múa cái điệu luân vũ Phật pháp từ đâu, lâu rồi? Rồi thì đầu óc như bị download bởi Phật pháp softwares, tay thì ngứa ngáy gõ lia chia còn mau hơn là ý nghĩ trong đầu dù trong lòng vừa gõ vừa tự nhủ thầm thôi thì thôi nhé chỉ ‘ngừng’ ấy thôi, .