vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 15, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Tổ trác - Linh tinh - Jul 08, 2017
Phóng tác theo chuyện Tăng Xán và Huệ Khả: Ngày xưa ngài Tăng Xán bị bệnh cancer rất đau khổ nghe danh Tổ Huệ Khả nên đến nghe pháp, mong nhờ đó mà bớt khổ đau thay vì đi gặp bác sĩ tốn tiền.
Hai năm về trước, ngẫu nhiên đọc được bài diễn văn Giá Trị của Khoa Học (The Value of Science) bởi Dr. Richard Feynman, Mùa Thu, 1955, (in Volume XIX, ENGINEERING AND SCIENCE, December 1955) rất nổi danh ở trên internet nhưng lúc đó tôi chưa đủ trình độ để hiểu nổi cái trí tuệ thậm thâm viên diệu của ông ta dù lúc đó tôi cảm thấy rất hấp dẫn.
Không & Vô Cực 2 - Biên khảo - Jul 16, 2016
2.Kháng Long Hữu Hối Kháng long hữu hối (có nghĩa là Cản rồng ắt sẽ hối hận.) Lời hào Thượng cửu của quẻ Kiền, Hào dương ở ngôi cao nhất của quẻ thuần dương, như để tâm chìm đắm vào chỗ lưu đãng, hư huyền xa rời mất cõi nhân sinh, ắt sẽ hối hận.
 • Không & Vô Cực - Biên khảo - Jul 08, 2016
 • Bài kệ Thị Tịch của Thiền Sư Tịnh Giới - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Kinh tiểu bộ (Bâhiya Sutta) - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Vô Úy - Biên khảo - May 14, 2016
 • Vô thanh sắc tướng - Biên khảo - Apr 16, 2016
 • Những ẩn số huyền bí - Tạp ghi - Apr 02, 2016
 • Tạng Quang Minh - Biên khảo - Mar 26, 2016
 • Cái gì là bản lai diện mục của Tâm? - Biên khảo - Mar 12, 2016
 • Vô minh & trí tuệ - Biên khảo - Feb 27, 2016
 • Tết Bính Thân tản mạn về tâm khỉ - Linh tinh - Feb 20, 2016
 • Tết Bính Thân nói chuyện Tôn Ngộ Không - Linh tinh - Feb 13, 2016
 • Tết Khỉ nói chuyện võ khỉ - Linh tinh - Feb 06, 2016