vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 26, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Hai năm về trước, ngẫu nhiên đọc được bài diễn văn Giá Trị của Khoa Học (The Value of Science) bởi Dr. Richard Feynman, Mùa Thu, 1955, (in Volume XIX, ENGINEERING AND SCIENCE, December 1955) rất nổi danh ở trên internet nhưng lúc đó tôi chưa đủ trình độ để hiểu nổi cái trí tuệ thậm thâm viên diệu của ông ta dù lúc đó tôi cảm thấy rất hấp dẫn.
Không & Vô Cực 2 - Biên khảo - Jul 16, 2016
2.Kháng Long Hữu Hối Kháng long hữu hối (có nghĩa là Cản rồng ắt sẽ hối hận.) Lời hào Thượng cửu của quẻ Kiền, Hào dương ở ngôi cao nhất của quẻ thuần dương, như để tâm chìm đắm vào chỗ lưu đãng, hư huyền xa rời mất cõi nhân sinh, ắt sẽ hối hận.
Không & Vô Cực - Biên khảo - Jul 08, 2016
Giáng Long Tuệ Lộ Bài viết này được trình bày qua công trình nghiên cứu, suy luận, tham khảo, sáng tác và phóng dịch từ những nguồn gốc tài liệu giá trị bởi những khối óc vĩ đại của các khoa học gia Tây Phương cũng như của những thiện tri thức, đã được tôi tư duy hóa, đồng cảm hóa, và Phật Giáo hóa để chứng minh vài công án nan giải của khoa học.
 • Bài kệ Thị Tịch của Thiền Sư Tịnh Giới - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Kinh tiểu bộ (Bâhiya Sutta) - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Vô Úy - Biên khảo - May 14, 2016
 • Vô thanh sắc tướng - Biên khảo - Apr 16, 2016
 • Những ẩn số huyền bí - Tạp ghi - Apr 02, 2016
 • Tạng Quang Minh - Biên khảo - Mar 26, 2016
 • Cái gì là bản lai diện mục của Tâm? - Biên khảo - Mar 12, 2016
 • Vô minh & trí tuệ - Biên khảo - Feb 27, 2016
 • Tết Bính Thân tản mạn về tâm khỉ - Linh tinh - Feb 20, 2016
 • Tết Bính Thân nói chuyện Tôn Ngộ Không - Linh tinh - Feb 13, 2016
 • Tết Khỉ nói chuyện võ khỉ - Linh tinh - Feb 06, 2016
 • Quan Công đốn ngộ - Biên khảo - Jan 30, 2016