vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Huy Trứ
Tất cả các bài của tác giả Lê Huy Trứ:
Não siêu việt - Biên khảo - Mar 17, 2018
Tôi muốn diễn tả những tư tưởng trên và dưới đây qua lăng kính của một khoa học gia tầm thường đang “rị mọ” nghiên cứu triết lý Phật Giáo. Đó là, hầu hết chúng ta chỉ có khả năng sử dụng không quá 3% của não bộ.
Não & Tâm - Biên khảo - Mar 10, 2018
Trong tựa đề, “Có phải Tâm là sản phẩm của Não hay Não nhận chỉ thị từ Tâm? ” Arjun Walia “Is Consciousness A Product Of The Brain Or Is The Brain The Receiver Of Consciousness?” Arjun Walia Arjun Walia diễn tả, “Tâm là đường lối chúng ta cảm nhận và quan sát thế giới của chúng ta, chúng ta có thể nghĩ, chúng ta cố ý, cảm nhận, nhạy cảm hơn.
Cầu Phật - Linh tinh - Feb 24, 2018
Phật Pháp Vô Biên Cầu bất đắc khổ, tâm như dại Như người mất trí, tâm thất thần Chẳng phải ơn trên không trợ giúp Mà vì lòng muốn, mệnh không có. Từ xưa đến nay, những người tin theo Phật rất nhiều, nhưng những người thành Phật lại rất ít.
 • Bốn ngàn năm văn hiến - Linh tinh - Feb 10, 2018
 • Thiền Tâm - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Tiếq Nạ - Linh tinh - Jan 20, 2018
 • Tâm não - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Như không mà Có, mà Có cũng Như Không - Linh tinh - Nov 18, 2017
 • Từ Như Ngộ tới Như Mê A Journey to Lower Dimensions - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • HIỆN HỮU - Linh tinh - Nov 04, 2017
 • Tại sao chúng ta cầu mong mà không được? - Linh tinh - Oct 28, 2017
 • Tổ trác - Linh tinh - Jul 08, 2017
 • Giá trị của khoa học & Quan trọng của Phật Giáo - Biên khảo - Apr 22, 2017
 • Không & Vô Cực 2 - Biên khảo - Jul 16, 2016
 • Không & Vô Cực - Biên khảo - Jul 08, 2016