vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 07, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phạm Đức Nhì
Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Nhì:
Lan Man Về Cái Tôi Để có thể hội nhập và thích ứng với cuộc sống hàng ngày của cộng đồng mỗi con người đương đại phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc giao tiếp, ứng xử trong xã hội.
Bài 1: Tống Biệt Hành Khen Chê Chưa Đúng Mực Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam với những lời nhận xét: Thơ thất ngôn của ta bây giờ thực có khác thơ thất ngôn cổ phong.
Bánh vẽ Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn Cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối Chúng sẽ bảo anh phá rối Đêm vui Bảo anh không còn có khả năng nhai Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc.
 • Đọc bài thơ: nhục nhã ê chề - đau xé ruột - Tạp ghi - May 28, 2016
 • Trần Đăng Khoa sửa thơ Tố Hữu - Linh tinh - May 21, 2016
 • Nặng vía - Thơ - Jan 01, 2016
 • Quê hương, kẻ đi người ở - Thơ - Dec 25, 2015
 • Cũng chỉ là lời đồn - Linh tinh - Oct 31, 2015
 • Lại bàn về Tống Biệt Hành - Linh tinh - Oct 24, 2015
 • Đọc bài thơ Phương Xa bằng đôi mắt bình phẩm nghiêm túc - Linh tinh - Sep 26, 2015
 • Một bi kịch của hôn nhân - Thơ - Sep 12, 2015
 • Thông công cùng Thiên Chúa - Thơ - Aug 29, 2015
 • Tự thú của một người chồng chung thủy - Linh tinh - Aug 08, 2015
 • Nói chuyện thơ trên đường đi Chùa Hương - Linh tinh - Aug 01, 2015
 • Món quà em xin - Thơ - Jul 18, 2015