vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Giữa tháng 4-1975 miền nam Việt Nam kiệt quệ tiếp liệu đạn dược, Quốc hội Dân chủ Mỹ đã bác bỏ khoản viện trợ khẩn cấp 722 triệu do TT Ford đưa ra để giúp Việt Nam Cộng Hòa, quyết định đã khiến Cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài gòn y như vào chỗ không người.
Trọng Đạt Đa số nhà nghiên cứu và chính khách Mỹ khi nói về sự sụp đổ của miền nam Việt Nam năm 1975 họ thường lập luận như sau: -Giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa bè phái tham nhũng, không tìm được một giải pháp hòa bình cho đất nước họ.
Trang Hỏa Lực Toàn Cầu (1) đã xếp hạng các cường quốc quân sự trên thế giới. Người ta xếp thứ tự Quốc phòng của một nước dựa trên khả năng tác chiến qui ước cả về hải, lục, không quân và cũng dựa trên tài nguyên, địa lý, tài chính của nước ấy.
 • Giới thiệu sách - Linh tinh - Mar 25, 2017
 • Tháng ba di tản - Linh tinh - Mar 18, 2017
 • Hành quân sang Lào tháng 2 năm 1971 - Biên khảo - Feb 11, 2017
 • Ông Donald Trump hòa Nga chống Tầu - Biên khảo - Jan 18, 2017
 • Tổng Thống đắc cử Donald Trump và biệt lập thuyết Nixon - Bình luận - Jan 07, 2017
 • Trận đánh cuối cùng của Dân chủ - Tạp ghi - Dec 31, 2016
 • Hillary Clinton tranh cử Tổng thống - Bình luận - Dec 01, 2016
 • Truyền thông và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 - Bình luận - Nov 19, 2016
 • Đọc lại Giờ Thứ Hai Mươi Lăm - Biên khảo - Nov 18, 2016
 • Tân Tổng thống Donald Trump - Linh tinh - Nov 11, 2016
 • Hillary Clinton, Donald Trump ai sẽ thắng cử? - Bình luận - Oct 27, 2016
 • Ông Thiệu và cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 11- 1968 - Biên khảo - Oct 22, 2016