vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 08, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Tiễn bạn - Linh tinh - Dec 14, 2019
Tôi đưa bạn Tấn của tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng thấm thoát đã gần một năm qua, hôm ấy vào đầu mùa Xuân, hoa hồng, tường vi, hoa cúc. . nở đầy trước vườn. Đời tôi từ mấy chục năm nay đã tiễn đưa ba người bạn biền biệt ra đi.
Tiếng Anh định nghĩa Impeach là Kết án vì tội ác hay hạnh kiểm (to charge with a crime or misdemeanor), tiếng Việt thường gọi là Luận Tội, Truất Phế hay Đàn Hặc (Hán Việt Tự Điển của ông Đào Duy Anh, nxb Minh Tân, Paris in 1950 trang 246 nói Đàn Hặc là Chỉ trích tội lỗi của quan lại (censurer).
Sai lầm lớn nhất của họ Hồ - Biên khảo - Nov 02, 2019
Ai gây nên cảnh hoang tàn? Lê Duẩn nằm xuống đã được 33 năm (tháng 7-1986-tháng 7-2019) sau mấy chục năm trị vì, những năm tháng cầm quyền (1960-1986) của y là những năm chinh chiến máu chẩy thịt rơi, mấy chục năm tang thương đau khổ, hết chống Mỹ lại đến chống Tầu rồi tới chiến tranh với các chế độ Cộng Sản.
 • Lê Thương và Hòn Vọng Phu. - Biên khảo - Oct 12, 2019
 • Cuộc chiến tranh Mậu Dịch và Biển Đông - Bình luận - Sep 07, 2019
 • Đọc Chém treo ngành của Nguyễn Tuân - Linh tinh - Aug 17, 2019
 • Đọc lại Giờ Thứ Hai Mươi Lăm - Linh tinh - Jul 05, 2019
 • Cái nốt ruồi - Truyện ngắn - Jun 01, 2019
 • Những cuộc điều tra luận tội tổng thống trong lịch sử Mỹ - Bình luận - May 18, 2019
 • Sài Gòn bỏ ngỏ - Biên khảo - May 11, 2019
 • Trận Xuân Lộc, chiến thắng cuối cùng - Biên khảo - Apr 27, 2019
 • Vũ khí nguyên tử Bắc Hàn có thực sự quan trọng? - Biên khảo - Apr 20, 2019
 • Một đóng góp lớn cho nền văn học Việt Nam - Linh tinh - Mar 30, 2019
 • Con hùm xám Nguyễn Chí Thanh - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Công tố viên Archibald Cox thời TT Nixon và công tố viên Mueller thời TT Trump - Biên khảo - Jan 05, 2019