vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Kỷ niệm 32 năm Nguyễn Tuân (28/7/1987–28/7/2019) Nguyễn Tuân sinh ngày 10-7-1910 tai Hà Nội, mất 28-7-1987 cũng tại Hà Nội Các tác phẩm của ông viết trước ngày theo Việt Minh gồm có: -Vang Bóng Một Thời, tập truyện ngắn, xuất bản năm 1940.
1 - TIỂU SỬ, VĂN NGHIỆP. Tưởng nhớ nhà văn nổi tiếng Lỗ Ma Ni Constantin Virgil Gheorghiu lìa trần tại Paris 22- 6 -1992, chúng ta cùng đọc lại tác phẩm đầu tay tuyệt diệu của ông: Giờ Thứ Hai Mươi Lăm xuất bản năm 1949, dầy khoảng 450 trang.
Cái nốt ruồi - Truyện ngắn - Jun 01, 2019
Văn chương cổ điển Nga đã đóng góp biết bao công trình văn hoá cho nhân loại với những văn hào lỗi lạc, những tác phẩm vĩ đại, bất hủ, trường giang đại hải. Thời kỳ Cổ điển chấm dứt sau Cách mạng Vô sản 1917, một nền văn chương mới ra đời gọi là Văn học Sô Viết.
 • Những cuộc điều tra luận tội tổng thống trong lịch sử Mỹ - Bình luận - May 18, 2019
 • Sài Gòn bỏ ngỏ - Biên khảo - May 11, 2019
 • Trận Xuân Lộc, chiến thắng cuối cùng - Biên khảo - Apr 27, 2019
 • Vũ khí nguyên tử Bắc Hàn có thực sự quan trọng? - Biên khảo - Apr 20, 2019
 • Một đóng góp lớn cho nền văn học Việt Nam - Linh tinh - Mar 30, 2019
 • Con hùm xám Nguyễn Chí Thanh - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Công tố viên Archibald Cox thời TT Nixon và công tố viên Mueller thời TT Trump - Biên khảo - Jan 05, 2019
 • Nước Mỹ, một siêu cường duy nhất! - Biên khảo - Dec 22, 2018
 • Đảng Dân Chủ trả thù Việt Nam Cộng Hòa - Biên khảo - Nov 10, 2018
 • Đề cương Cách Mmạng Miền Nam sự hình thành của tội ác - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - Biên khảo - Sep 29, 2018
 • Năm 1933 Staline tàn sát 7 triệu người Ukraine - Biên khảo - Sep 22, 2018