vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Giữa tháng 4-1975 miền nam Việt Nam kiệt quệ tiếp liệu đạn dược, Quốc hội Dân chủ Mỹ đã bác bỏ khoản viện trợ khẩn cấp 722 triệu do TT Ford đưa ra để giúp Việt Nam Cộng Hòa, quyết định đã khiến Cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài gòn y như vào chỗ không người.
Vài hàng về Lê Duẩn Những năm đầu và giữa thập niên 50, nhất là sau khi Việt Minh về tiếp thu Hà Đông Hà Nội năm 1954, tại miền Bắc bốn nhân vật Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng được coi là những nhà lãnh đạo chủ chốt của Cộng Sản Việt Nam.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ - Biên khảo - Sep 29, 2018
Từ 1953-2014 Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Midterm election là cuộc Tổng bầu cử, General elections, bốn năm một lần nằm vào giữa nhiệm kỳ của Tổng Thống gồm bầu Quốc Hội, Thống Đốc Tiểu Bang, Quốc Hội Tiểu Bang, bầu cấp Tỉnh, Thị trưởng.
 • Năm 1933 Staline tàn sát 7 triệu người Ukraine - Biên khảo - Sep 22, 2018
 • Tổng thống Trump đi vào vết xe đổ của Tổng thống Nixon? - Bình luận - Sep 08, 2018
 • TT Nixon và những lời chỉ trích từ phía Việt Nam - Biên khảo - Aug 25, 2018
 • Tổng thống Nixon và vụ Watergate tháng 8-1974 - Biên khảo - Aug 11, 2018
 • Thượng đỉnh Mỹ -Nga và chuyện tin tặc năm 2016 - Linh tinh - Jul 28, 2018
 • Từ Genève 1954 tới Paris 1973 - Biên khảo - Jul 21, 2018
 • Tổng thống Putin làm cho Nga vĩ đại trở lại - Biên khảo - Jul 07, 2018
 • Bắc Hàn nhượng bộ - Bình luận - Jun 16, 2018
 • Vũ khí nguyên tử của Bắc hàn - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Nước Mỹ năm 2018: Khủng hoảng chính trị và bầu cử giữa nhiệm kỳ - Linh tinh - May 19, 2018
 • Nước Trung Hoa đỏ sẽ lãnh đạo thế giới? - Bình luận - May 05, 2018
 • Y sĩ thành Stalingrad bi kịch thời hậu chiến - Biên khảo - Apr 14, 2018