vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
(Bài Hai, tiếp theo và hết) Tập Bẩy The Veneer of Civilization (tháng 6-1968 tới tháng 5-1969) Hào nhoáng của nền văn minh. Sau những xáo trộn trong Đại hội Dân chủ, Richard Nixon thắng tỷ lệ thấp, hứa hẹn hòa bình.
(Bài một) Tôi mới nhận được DVD bộ phim tài liệu 10 tập The Vietnam War 2017 dài 18 tiếng do người bạn gửi tặng, nhà đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick đã bỏ ra 10 năm để thực hiện, đã phỏng vấn 79 nhân chứng.
Nhân dịp cuốn phim tài liệu mười tập The Vietnam War mới thực hiện làm sống lại cuộc chiến đã qua từ hơn bốn mươi năm, tôi xin làm một bảng tổng kết ngắn về giai đoạn này.
 • Trận tổng tấn công năm 1972 và Hòa đàm Ba Lê - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Ai đã chôn vùi giấc mộng của Clinton? - Biên khảo - Sep 30, 2017
 • Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng Triều Tiên - Bình luận - Aug 18, 2017
 • Vladimir Putin giúp Donald Trump thắng cử? - Bình luận - Jul 29, 2017
 • Phía Cộng Sản nói về Tổng tuyển cử thống nhất tháng 7-1956 - Bình luận - Jul 15, 2017
 • Hoa Kỳ và vấn đề NATO - Biên khảo - Jul 01, 2017
 • Chuyện truất phế Tổng thống Hoa Kỳ - Linh tinh - Jun 10, 2017
 • Đò Dọc, cuốn phim nghệ thuật năm 2014 - Linh tinh - Jun 03, 2017
 • Đảng Dân Chủ trả thù Việt Nam Cộng Hòa: Nguyên nhân và hậu quả - Biên khảo - May 13, 2017
 • Hòa bình danh dự và sự phản bội Việt Nam - Biên khảo - Apr 29, 2017
 • Sức mạnh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng - Biên khảo - Apr 08, 2017
 • Giới thiệu sách - Linh tinh - Mar 25, 2017