vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 28, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Giới thiệu sách - Linh tinh - Mar 25, 2017
Lời Nói Đầu Chiến tranh Việt Nam kéo dài mấy chục năm đằng đẵng từ 1946 cho tới 1975 mới chấm dứt. Người Mỹ can thiệp trực tiếp cũng như gián tiếp vào Việt Nam từ đầu thập niên 50 tới giữa thập niên 70, qua sáu đời Tổng Thống Mỹ Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon và cuối cùng là Tổng Thống Gerald Ford.
Tháng ba di tản - Linh tinh - Mar 18, 2017
Bối cảnh lịch sử Đề tài này tôi đã viết vài lần trước đây nên sẽ không đề cập nhiều về chi tiết, trong phần nhận xét sẽ đánh giá lại hậu quả của di tản, xin được trình bầy lại trong dịp 42 năm biến cố bi thảm này.
Hành quân sang Lào tháng 2 năm 1971 - Biên khảo - Feb 11, 2017
Về cuộc hành quân này phía VNCH các tác giả Nguyễn Đức Phương (1) Hoàng Lạc, Hà Mai Việt (2) đã đề cập tới cách đây trên 10 năm và gần đây, năm 2013 tác giả Nguyễn Kỳ Phong đã viết riêng một cuốn biên khảo tỉ mỉ về toàn bộ diễn tiến quân sự của chiến dịch (3).
 • Ông Donald Trump hòa Nga chống Tầu - Biên khảo - Jan 18, 2017
 • Tổng Thống đắc cử Donald Trump và biệt lập thuyết Nixon - Bình luận - Jan 07, 2017
 • Trận đánh cuối cùng của Dân chủ - Tạp ghi - Dec 31, 2016
 • Hillary Clinton tranh cử Tổng thống - Bình luận - Dec 01, 2016
 • Truyền thông và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 - Bình luận - Nov 19, 2016
 • Đọc lại Giờ Thứ Hai Mươi Lăm - Biên khảo - Nov 18, 2016
 • Tân Tổng thống Donald Trump - Linh tinh - Nov 11, 2016
 • Hillary Clinton, Donald Trump ai sẽ thắng cử? - Bình luận - Oct 27, 2016
 • Ông Thiệu và cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 11- 1968 - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Cuộc đảo chính ông Hoàng Sihanouk năm 1970 - Biên khảo - Oct 01, 2016
 • Hồ Chí Minh nhân vật hữu danh vô thực - Biên khảo - Aug 27, 2016
 • Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton - Bình luận - Aug 06, 2016