vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 21, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trọng Đạt
Tất cả các bài của tác giả Trọng Đạt:
Ông Donald Trump hòa Nga chống Tầu - Biên khảo - Jan 18, 2017
Tháng 2 năm 1972 tại Bắc Kinh, cái bắt tay giữa ông Tổng thống đế quốc Nixon và Mao chủ tịch đã thay đổi cả một kỷ nguyên. Mấy tháng sau Nixon hòa với Nga Sô qua việc ký kết hiệp ước tài giảm binh bị vũ khí nguyên tử (SALT, ABM) tại Mạc Tư Khoa.
Khi Thế chiến thứ hai đang diễn ra tại Âu châu, Á châu, người Mỹ chủ trương không can thiệp, cho rằng Hoa kỳ nằm giữa hai đại dương không bị đe dọa. Nhưng ngày 7-12-1941 khi quân Nhật tấn công Trân châu Cảng gây thiệt hại nặng cho Hải quân Mỹ họ mới tham gia cuộc chiến.
Ông không phải là Tổng thống của tôi Hai đảng lớn Dân chủ và Cộng hòa luân phiên tranh cử, lãnh đạo guồng máy chính trị quân sự nước Mỹ. Các đảng nhỏ khác tham gia tranh cử chỉ có tính tượng trưng.
 • Hillary Clinton tranh cử Tổng thống - Bình luận - Dec 01, 2016
 • Truyền thông và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 - Bình luận - Nov 19, 2016
 • Đọc lại Giờ Thứ Hai Mươi Lăm - Biên khảo - Nov 18, 2016
 • Tân Tổng thống Donald Trump - Linh tinh - Nov 11, 2016
 • Hillary Clinton, Donald Trump ai sẽ thắng cử? - Bình luận - Oct 27, 2016
 • Ông Thiệu và cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 11- 1968 - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Cuộc đảo chính ông Hoàng Sihanouk năm 1970 - Biên khảo - Oct 01, 2016
 • Hồ Chí Minh nhân vật hữu danh vô thực - Biên khảo - Aug 27, 2016
 • Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton - Bình luận - Aug 06, 2016
 • Cuộc hành quân sang Miên giữa năm 1970 của Nixon - Biên khảo - Jul 09, 2016
 • Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ 2 - Biên khảo - Jun 18, 2016
 • Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [2] - Biên khảo - Jun 11, 2016