vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Khương Hữu Điểu
Tất cả các bài của tác giả Khương Hữu Điểu:
CHƯƠNG 4 Nếm mùi ganh đua tại Trường Le Myre de Vilers Mỹ tho Tôi có nhiều bà con sống bên Pháp và là công dân Pháp nên tôi muốn tránh hiểu lầm. Khi tôi viết về việc guồng máy thuộc địa Pháp đối xử không tốt với người Việt tôi chỉ nhắc lại một sự thực lịch sử mà thôi.
Một không ảnh của Đồng Bằng Sông Cửu Long Đồng Bằng Sông Cửu Long, bằng phẳng như tờ giấy với tỉnh thành nằm gọn giữa đồng ruộng, vườn cây ăn trái, vườn dừa và nước sông ngòi có màu bùn của phù sa.
Dưới khía cạnh nào đó, con người là tổng hợp của các kinh nghiệm mình đã trải qua trong cuộc đời. Riêng với tôi, những biến cố sóng gió nhất của lịch sử nước nhà tôi từng chứng kiến không khỏi đã là động lực chính nhồi nặn tôi thành con người của mình ngày hôm nay.
  • Khi Đông gặp Tây 3 - Linh tinh - Apr 08, 2015
  • Khi Đông gặp Tây 2 - Linh tinh - Apr 07, 2015
  • Khi Đông gặp Tây (When East meets West) 1 - Linh tinh - Apr 07, 2015