vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Khương Hữu Điểu
Tất cả các bài của tác giả Khương Hữu Điểu:
CHƯƠNG 14 Thiết Lập Hạ Từng Cơ Sở Kỹ Nghệ Trong Thời Chiến 1964-75 Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ nền tảng của phát triển kinh tế VN Từ năm 1961, chiến cuộc leo thang khiến tôi rời công ty tư Esso và đi làm cho chánh phủ để được hoãn dịch.
Dầu tôi tích cực hội nhập vào cách sống của Mỹ, tôi chưa sẵn sàng tắm trần truồng trước công chúng và chịu mất sự riêng tư. Nhiều năm sau, tôi lại trải qua kinh nghiệm tương tự ở trại tỵ nạn Camp Pendleton.
Hụp lặn ở Lafayette College, Easton, Pennsylvania, USA Cuộc hành trình của tôi tới trường đại học Mỹ, nơi Đông và Tây trực diện, quả là thật dài. Tôi không chủ động trong việc chọn đi học ở Lafayette College vì lý do dễ hiểu tôi không biết chút gì về hệ thống đại học bên Mỹ cả.
 • Khi Đông gặp Tây When East meets West - Tạp ghi - Jan 11, 2016
 • Chương 21: Hai mươi hai năm làm việc để vui hưởng cảnh về hưu - Linh tinh - Oct 09, 2015
 • Chương 20 (phần ba) - Linh tinh - Sep 05, 2015
 • Chương 20 (Phần 2) - Linh tinh - Aug 28, 2015
 • San Francisco, Mái Ấm Gia Đình Cuộc đời mới nơi Tân Thế Giới - Linh tinh - Aug 22, 2015
 • Ẩm thực trong đời tôi: Văn hóa dùng đũa! Việt, Hoa, Nhựt, Triều-Tiên - Linh tinh - Jul 03, 2015
 • Khi Đông gặp Tây Chương 10 - Tạp ghi - Jun 20, 2015
 • Khi Đông gặp Tây - Linh tinh - May 30, 2015
 • Khi Đông gặp Tây - Linh tinh - May 16, 2015
 • Những Nguy Nan Của Chương Trình Kỹ Nghệ Hóa Trong Thời Chiến - Linh tinh - May 08, 2015
 • Kissinger hiểm ác, kẻ thù số 1 của Việt Nam: 40 năm qua - Linh tinh - Apr 30, 2015
 • Khi Đông gặp Tây When East meets West - Linh tinh - Apr 25, 2015