vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bảo Giang
Tất cả các bài của tác giả Bảo Giang:
Có một điều rất lạ là, đến nay vẫn còn nhiều người chưa bước ra khỏi cái vỏ ốc nệ cổ. Khi thấy bước chân của những người trẻ vững chải vươn lên vì tương lai của đất nước, họ như thờ ơ, không hay, không biết, rồi nhắm mắt bảo là: Đất nước thời tang thương, dân tình khốn khổ như nô lệ, nhưng tìm không ra kẻ sĩ? Đã thế, khi bước ra khỏi nhà lại không biết làm cách nào để có thể tránh mặt được bọn Ngụy Diên là những đảng viên CS tráo trở và bất lương.
Bóng ai trên đường? - Linh tinh - Mar 04, 2017
Vào thời gian của chuyến đi sau này, tình hình chiến sự tại Việt Nam đã mạnh thêm cường độ. Chiến tranh mỗi ngày thêm khốc liệt. Thật ra nó đã đã bắt đầu mạnh hơn ngay sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị bọn phản tướng làm cuộc đảo chánh và sát hại Ông.
Trước khi vào bài, tôi xin trích lại đôi ý kiến trong số hơn 180 ý kiến của bài trước, để các bạn tường: dù tuổi trẻ VN biết HCM giết 172.008 dân Việt, tuổi trẻ VN vẫn tha thứ, cho rằng HCM vì độc lập dân tộc Nhưng nếu tuổi trẻ VN biết sự thật lịch sử HCM là một tên gián điệp Tàu để phá nát nước VN, tuổi trẻ VN sẽ vùng dậy mà phá nát lăng Hồ.
 • Hồ Chí Minh, người Tàu hay kẻ bán nước? - Biên khảo - Jan 07, 2017
 • Tiếng thét tang thương. - Linh tinh - Dec 10, 2016
 • Việt Nam đi về đâu? - Linh tinh - Nov 25, 2016
 • Đạo đức Hồ Chí Minh là cái gì? - Linh tinh - Nov 12, 2016
 • Kỳ Anh, gió đã nổi lên rồi! - Linh tinh - Oct 15, 2016
 • Quỳnh Lưu, tiếng thét vỡ bờ! - Linh tinh - Oct 08, 2016
 • 2-9-1945, ngày Việt Minh cướp chính quyền? - Biên khảo - Sep 10, 2016
 • Vinh cô đơn! - Linh tinh - Aug 27, 2016
 • Chuột vẫn là chuột! - Linh tinh - Aug 20, 2016
 • Việt Nam đi về đâu? - Biên khảo - Aug 06, 2016
 • Thế cuộc Biển Đông - Bình luận - Jul 30, 2016
 • Việt Nam Cộng Hòa, một giải pháp cho Việt Nam và Biển Đông - Biên khảo - Jul 09, 2016