vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 16, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bảo Giang
Tất cả các bài của tác giả Bảo Giang:
“Trung quốc là một nước to, lấy mặt trời làm tiêu biểu. Việt Nam là nước nhỏ lại có quan hệ mật thiết với Trung quốc từ mấy nghìn năm nên lấy ngôi sao (chạy vòng quanh) làm tiêu biểu”.
Ngày nay, xem ra mọi người Việt Nam đều có chung một câu kết luận là: Kẻ thù duy nhất của dân tộc và đất nước Việt Nam hôm nay là tập đoàn đảng cộng sản Hồ Chí Minh. Chính thành phần này là những kẻ đang tàn phá non sông và phẩm giá Việt Nam.
Lịch sử của một dân tộc không bị trói buộc trong màu cờ hay sắc áo nhất định nào. Bởi vì, lịch sử là sự ghi nhận nghiêm chỉnh về những sự kiện xảy ra trong quá khứ cũng như trong cuộc sống hiện tại.
 • Cờ chiến thắng mang hồn VC - Linh tinh - Sep 16, 2017
 • 2-9-1945, ngày Việt Minh cướp Chính Quyền? - Linh tinh - Sep 09, 2017
 • Cộng sản là cái gì? - Linh tinh - Aug 26, 2017
 • Chuyện đất nước tôi - Bình luận - Aug 05, 2017
 • Hồ Chí Minh - Lê Chiêu Thống, những kẻ rước voi...2 - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Hồ Chí Minh - Lê Chiêu Thống, những kẻ rước voi - Linh tinh - Jul 08, 2017
 • Hồ Chí Minh và Lê Chiêu Thống - Linh tinh - Jun 24, 2017
 • Hồ Chí Minh: Vương cốt khỉ đột - Linh tinh - Jun 10, 2017
 • Cộng đấu tố, dân biểu tình - Linh tinh - May 27, 2017
 • Viết về ngày Quốc Hận, 30-4-1975. - Linh tinh - May 06, 2017
 • Đường chúng ta đi (phần 4) - Linh tinh - Apr 29, 2017
 • Đường chúng ta đi (phần 3) - Linh tinh - Apr 15, 2017