vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bảo Giang
Tất cả các bài của tác giả Bảo Giang:
I. Công cuộc đổi mới tại miền nam sau 1954 Dẫu thời gian có trôi đi hoặc là phôi pha thì ngàn ngàn năm sau nữa, còn Việt Nam là còn triệu triệu người dân ở đó nhớ đến và ngưỡng mộ vị Tổng Thống đã tạo dựng nên một nhà Việt Nam độc lập sau hơn 70 năm dưới thời Pháp thuộc.
Từ trước, có nhiều người, nhiều nguồn tin vẫn cho rằng Hoa Kỳ đưa ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng. Điều này, không phải như thế. Trái lại, Cựu Hoàng Bảo Đại đã chọn ông Ngô Đình Diệm, và khẩn khoản mời ông về nước chấp chánh.
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông Hỏi bến, thuyền không lái cũng không! Xe muối nặng nề thân vó Ký Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng Vá trời lấp biển người đâu tá? Bán lợi mua danh chợ vẫn đông! Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế Cắm sào đợi khách thuở nào trong? Ngô Đình Diệm, 1953 Đó là tâm sự của một con người khi nhìn về đất nước của mình.
 • Đồng tiền vận nước - Linh tinh - Oct 20, 2018
 • Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.. ( điều 4 hiến pháp Việt cộng 2013) - Linh tinh - Sep 08, 2018
 • Bài lịch sử: Sống và học tập theo gương bác Hề - Linh tinh - Sep 08, 2018
 • Dấu chân lịch sử. - Linh tinh - Sep 01, 2018
 • Hành trình về quê hương - Linh tinh - Aug 11, 2018
 • Đứng dậy mà đi - Linh tinh - Aug 04, 2018
 • Đứng dậy mà đi: Đánh Mỹ hay diệt cộng cứu quốc? - Linh tinh - Jul 14, 2018
 • Bán nước đi, mua lấy vinh hoa (P2) - Linh tinh - Jun 16, 2018
 • Bán nước đi, mua lấy vinh hoa. - Linh tinh - May 26, 2018
 • Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm... - Linh tinh - May 12, 2018
 • Chuyện ngày 30-4 (Kỳ 2) - Linh tinh - May 05, 2018
 • Chuyện ngày 30-4 - Linh tinh - Apr 28, 2018