vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyệt Quỳnh
Tất cả các bài của tác giả Nguyệt Quỳnh:
Sâu và người - Tạp ghi - Aug 29, 2015
Nếu có điều gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này thì tôi cho đó là tình thương giữa con người với con người. Đặc biệt trong bối cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Tình thương có thể chữa lành mọi nỗi đau, khơi dậy niềm tin và ngay cả xóa đi những lỗi lầm quá khứ.
Đuổi giặc Mãn Thanh về phương Bắc Rồi cắp giáo đi giữa biên cương (Bài Ca Đại Việt- Bắc Phong) Ba lần chiến thắng lừng lẫy, đẩy bật đội quân bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn ra khỏi bờ cõi Đại Việt đã chứng tỏ với thế giới và chính chúng ta một điều: Một quân đội hùng mạnh tùy thuộc vào tinh thần của mỗi chiến binh; danh dự của tổ quốc tùy thuộc vào nhân cách của mỗi con dân Đại Việt.
Trịnh Khả là bậc thái tể đứng đầu triều đình nhà Lê. Ông là người thẳng thắn, giữ phép nước rất nghiêm. Một hôm, viên quan giữ chức Chuyển vận Phó sứ của huyện Văn Bàn là Trương Tông Ký ăn hối lộ.
 • HS.TS.VN: Nguồn cội tự bao đời - Linh tinh - Jul 11, 2015
 • Bằng hữu trong thơ Lê Quốc Quân - Linh tinh - Jun 27, 2015
 • Bóng tối không nhốt được ánh sáng - Linh tinh - Jun 13, 2015
 • Nỗi sợ hãi đang chuyển động - Tạp ghi - May 30, 2015
 • Tuổi trẻ giữa giòng xoáy của bạo lực và sợ hãi - Linh tinh - May 02, 2015
 • Hãy vuốt mắt cho nỗi sợ hãi - Tạp ghi - Apr 11, 2015
 • Nah : Tiếng hát của một loài chim tuyết - Tạp ghi - Mar 07, 2015
 • 40 năm và ước nguyện mùa Xuân - Tạp ghi - Feb 18, 2015
 • Chúng ta chọn đứng bên nào của sự thật - Linh tinh - Feb 14, 2015
 • Bọ Lập và rừng cây - Tạp ghi - Jan 02, 2015
 • Bùi Thị Minh Hằng ghi lại lý lịch của mình - Linh tinh - Dec 13, 2014
 • Bước nhảy tự do - Tạp ghi - Nov 15, 2014