vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Tâm
Tất cả các bài của tác giả Việt Tâm:
Chớ tin mà lầm - Tạp ghi - Sep 12, 2015
Đã nói rồi, ngay từ hôm Sơn La chấp chổm đòi chi những 1400 tỷ cho khu tượng đài, người bàn tán thế này, người bàn tán thế nọ, thậm chí có ông còn mạnh miệng nêu thần kinh hoặc khốn nạn gì gì đó, ai cũng tưởng cái ý ngông cuồng này hẳn là sẽ bị dẹp phứt.
Nghèo mà ham - Tạp ghi - Sep 05, 2015
Tự nhận thân phận nghèo không do đầu têu từ người viết mà bởi chính từ ngài Phó đặt câu hỏi mà nêu ra. Nhân một lúc cao hứng, ngài Phó đã đi một đường lả lướt than trời trách đất : dân mình vốn tốt mà sao cứ nghèo hoài.
Thời buổi bát nháo - Tạp ghi - Aug 29, 2015
Không phải ngẫu nhiên mà người ta tung ra bộ ảnh về cơ ngơi và tài sản cùng những sinh hoạt của 2 cha con ông tướng họ Phùng khi ông sắp có chuyến công du sang Pháp, rồi sau đó đùng cái có tin ông phải vào bệnh viện thực dân để mổ vết u trong phổi, và thêm đủ thứ tin về chuyện ông sống hay chết, loạn xà ngầu lên tất cả.
 • Thử tìm dung nhan thế lực thù địch xem sao ? - Tạp ghi - Aug 22, 2015
 • Nghe mà thương - Linh tinh - Aug 15, 2015
 • Nói về các tượng đài - Tạp ghi - Aug 08, 2015
 • Bốc phét có sách - Tạp ghi - Aug 01, 2015
 • Vẫn là chuyện hòa hợp hòa giải - Linh tinh - Jul 25, 2015
 • Hòa hợp hòa giải có hay không ? - Tạp ghi - Jul 11, 2015
 • Nghe thương cách chi! - Linh tinh - Jul 03, 2015
 • Nghĩ về một đội quân đã gác súng - Linh tinh - Jun 27, 2015
 • Ai sợ ai ? - Tạp ghi - Jun 13, 2015
 • Hòa hợp hòa giải sao đây? - Tạp ghi - May 23, 2015
 • Nói nhăng nói cuội - Tạp ghi - May 16, 2015
 • 40 năm trôi qua, 20 năm nhìn lại - Tạp ghi - May 02, 2015