vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 04, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Tâm
Tất cả các bài của tác giả Việt Tâm:
Công nhận đảng ta tài! - Tạp ghi - Apr 16, 2016
Nói gì thì nói, phải công nhận đảng ta đào tạo bộ hạ vô cùng tài giỏi. Chả thế mà nhất nhất mỗi khi cần công cụ đàn áp thì cánh tay trái của đảng hoạt động xem chừng đắc lực ra phết.
Vậy là việc bầu bán các chức vị mới coi như đã xong. Gọi là bầu bán để tóm kết các công việc dây dưa trải dài bao nhiêu ngày tháng, chứ thực sự chẳng cần bỏ tiền tốn của ra triệu tập đại biểu về tham dự và diễn trò dân chủ thì kết quả vốn là như thế đã được kháo oang oang trong dân chúng và thông tin thời sự nước ngoài từ hồi nảo hồi nao rồi.
Lá mặt lá trái cuộc đời - Tạp ghi - Apr 02, 2016
Mới hôm nào nhìn cả 3 từ anh Ba, anh Tư đến cả Lú trịnh trọng trong những bộ vét ủi thẳng tắp kéo nhau vào Lăng trình diện Bác, ai cũng nghĩ rằng tình keo sơn giữa 3 anh sẽ đời đời bền vững, như chủ trương tinh thần quốc tế CS.
 • Công lý từ con chim của đại gia - Tạp ghi - Mar 26, 2016
 • Khi bạo lực là cái đích chế độ nhắm tới - Tạp ghi - Mar 19, 2016
 • Gạc Ma niềm tủi đau chưa dứt ! - Tạp ghi - Mar 15, 2016
 • Liệu kịp thấy thấm chưa??? - Tạp ghi - Mar 12, 2016
 • Nghe qua cũng thấy vui vui! - Linh tinh - Nov 14, 2015
 • Loạn đến thế ha ? - Tạp ghi - Nov 07, 2015
 • Chủ và Tơ - Tạp ghi - Oct 31, 2015
 • Bình chân như vại - Tạp ghi - Oct 24, 2015
 • Đợi đến bao giờ? - Tạp ghi - Oct 17, 2015
 • Nói dối có căn - Tạp ghi - Oct 10, 2015
 • Bệnh hay nói - Tạp ghi - Sep 26, 2015
 • Sau lễ lạt/lạc - Tạp ghi - Sep 19, 2015