vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 16, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Điệp Mỹ Linh
Tất cả các bài của tác giả Điệp Mỹ Linh:
Vùng xôi đậu - Truyện ngắn - Jul 29, 2017
Công tác xây cất trường tiểu học Sao Mai tại làng Hà Bằng được thành công nhanh chóng là nhờ sự hiện diện của đoàn quân tăng cường cho đồn Ty Hạ. Sở dĩ nhiều người khẳng định như vậy là vì trước khi đơn vị tăng cường cho đồn Ty Hạ được chuyển đến đây – tuy có đồn Nghĩa Quân nơi đèo Quảng Cau – mọi công trình kiến tạo của chính phủ V.
Quả phụ Hoàng Sa - Linh tinh - May 20, 2017
Kính tặng tất cả Quả Phụ Hoàng Sa - 19-01-1974 Điệp Mỹ Linh Vừa đẩy cửa bước vào, Bằng hơi khựng lại, vì tiếng đàn và giọng hát buồn buồn của Lãm Thúy - vợ của Bằng:"…Biết đi sầu em mong.
Hỡi người trẻ Việt Nam - Tạp ghi - May 06, 2017
Tùy bút Vào dịp Thanh Minh, gia đình tôi đi chùa, viếng hài cốt của Bố các con tôi – Cố Hải Quân Trung Tá Hồ Quang Minh! Vừa rời nơi để hài cốt của Minh, thấy một vị Thầy bước về hướng tôi, tôi cung kính chào.
 • Lời trần tình - Linh tinh - Mar 04, 2017
 • Cô bé trong nhà thờ - Truyện ngắn - Dec 31, 2016
 • Đưa anh về - Truyện ngắn - Oct 08, 2016
 • Lời hứa bên sông - Truyện ngắn - Jun 18, 2016
 • Cơn Nước Lũ - Truyện ngắn - May 30, 2016
 • Nguyên Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân V.N.C.H. TRẦN VĂN CHƠN - Linh tinh - May 21, 2016
 • Qua làng Sơn-Tịnh - Truyện ngắn - Apr 16, 2016
 • Cuối con đường một chiều - Truyện ngắn - Mar 26, 2016
 • Xuân tiễn biệt - Truyện ngắn - Feb 13, 2016
 • Cây đàn của thầy Dưỡng - Truyện ngắn - Dec 19, 2015
 • Bà điên tìm chồng 2 - Truyện ngắn - Nov 07, 2015
 • Bà điên tìm chồng 1 - Truyện ngắn - Oct 31, 2015