vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trịnh Quang Chiếu
Tất cả các bài của tác giả Trịnh Quang Chiếu:
Chiếc xuồng quê hương - Thơ - Dec 26, 2014
Chiếc xuồng ba lá miền tây Đó là biểu tượng mang đầy tình quê Xuồng con nhỏ bé đừng chê Vượt bao kinh rạch miền quê xóm làng Xuồng em chở mạ mùa sang Cấy cày mong lúc mùa vàng bội thu Xuồng ai thấp thoáng
Tình mùa chinh chiến - Thơ - Dec 20, 2014
***** ( Các chữ viết hoa là tựa các bản nhạc ) TRĂNG THANH BÌNH nhớ quê xưa ANH ĐI CHIẾN DỊCH mùa mưa năm nào ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ nhớ nhau NGƯỜI EM XÓM ĐẠO xuân nào vấn vương Nhớ RỪNG LÁ THẤP chiều sương MỘT NGƯỜI
Đợi - Thơ - Dec 12, 2014
Cau kia đợi lá trầu vàng Trầu kia cau nọ tôi nàng xe duyên Bến xưa đợi khách đồng thuyền Xuôi chèo mát mái hương duyên thắm tình Xuân về cây đợi ra hoa Như chim én đợi phương xa quay về Trời xanh ve đợi tiếng hè Bên
 • Tình đẹp trái tím mồng tơi - Thơ - Nov 08, 2014
 • Nhớ Tây Đô - Thơ - Aug 30, 2014
 • Tình đẹp mùa nhản chín - Thơ - Aug 09, 2014
 • Thu sầu - Thơ - Aug 02, 2014
 • Thanh Sơn thương nhớ - Thơ - Jul 19, 2014
 • Nhớ mùa hoa phượng - Thơ - Jun 14, 2014
 • Mười thương xứ Bạc quê tôi - Thơ - Jun 07, 2014
 • Nhớ trường xưa - Thơ - May 31, 2014
 • Chiếc xuồng quê hương - Thơ - May 24, 2014
 • Qua sông Gành - Hào - Thơ - May 10, 2014
 • Bức tranh quê - Thơ - Apr 12, 2014
 • Hè viễn xứ - Thơ - Apr 05, 2014