vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 12, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sagiang Lê Minh Triết
Tất cả các bài của tác giả Sagiang Lê Minh Triết:
Việt Nam ta ... trôi về đâu? 4 - Linh tinh - Feb 27, 2016
Trong bài trước, chúng ta đã nêu ra giả thuyết là: Tổng bí thư Trọng lên ngôi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vườn là do toàn cầu hóa làm cho tư bản thế giới quá mạnh. Đủ quyền lực sắp xếp mọi việc trên địa cầu.
(Bài 3) Chúng ta thử mổ xẻ chuyện VN đi dây giữa TQ và USA. CS gọi đó là cân bằng. Cả hai danh từ đều không đúng. Đúng hơn là kéo dây mà người Bắc gọi là kéo co. USA nắm tay phải và TQ nắm tay trái của VN.
Việt Nam trôi về đâu? Bài 2 - Linh tinh - Feb 06, 2016
Hiện tại ở Việt Nam, chánh quyền được cấu trúc như thế nầy: 4 triệu rưởi đảng viên CS chọn đưa lên 1.510 dân biểu vào Quốc hội. Quốc hội chọn 200 Uỷ viên Trung ương. Uỷ viên Trung ương chọn 19 người vào Bộ Chánh trị.
 • Việt Nam trôi về đâu? - Linh tinh - Jan 30, 2016
 • Trung Đông? - Linh tinh - Jan 16, 2016
 • 2016, một năm đầy thử thách - Linh tinh - Jan 09, 2016
 • Thế giới đại chiến 3 . Phần 2 - Linh tinh - Dec 19, 2015
 • Thế giới đại chiến 3: Phần 1 - Linh tinh - Dec 12, 2015
 • Hàng nháy - Tạp ghi - Dec 05, 2015
 • Hoàng Đế Tập Nam Du - Linh tinh - Nov 14, 2015
 • TPP và Ta - Linh tinh - Nov 07, 2015
 • Vị trí then chốt của VN - Linh tinh - Oct 31, 2015
 • Chiêu mới của Putin ? - Linh tinh - Oct 24, 2015
 • TPP: Cửa sanh hay cửa tử? - Linh tinh - Oct 17, 2015
 • Xí... đảo - Linh tinh - Oct 10, 2015