vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 14, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Sagiang Lê Minh Triết
Tất cả các bài của tác giả Sagiang Lê Minh Triết:
Việt Nam trôi về đâu? Bài 2 - Linh tinh - Feb 06, 2016
Hiện tại ở Việt Nam, chánh quyền được cấu trúc như thế nầy: 4 triệu rưởi đảng viên CS chọn đưa lên 1.510 dân biểu vào Quốc hội. Quốc hội chọn 200 Uỷ viên Trung ương. Uỷ viên Trung ương chọn 19 người vào Bộ Chánh trị.
Việt Nam trôi về đâu? - Linh tinh - Jan 30, 2016
Tôi viết xong một bài, dự đoán về cuộc tranh quyền giữa Nguyễn Tấn Dũng, thân USA và Nguyễn Phú Trọng, thân Trung Quốc. Định gởi đi đăng. Nhưng tôi do dự. Tiên đoán thời cuộc VN thật hết sức khó khăn.
Trung Đông? - Linh tinh - Jan 16, 2016
Tại Trung Đông / TĐ vừa xảy ra nhiều biến cố quan trọng. Hai nước lớn và mạnh nhứt vùng : Saudi Arabia và Iran đã ra mặt thách thức nhau. SAUDI ARABIA : Diện tích: 2.149.690 km2. Dân số: 26.
 • 2016, một năm đầy thử thách - Linh tinh - Jan 09, 2016
 • Thế giới đại chiến 3 . Phần 2 - Linh tinh - Dec 19, 2015
 • Thế giới đại chiến 3: Phần 1 - Linh tinh - Dec 12, 2015
 • Hàng nháy - Tạp ghi - Dec 05, 2015
 • Hoàng Đế Tập Nam Du - Linh tinh - Nov 14, 2015
 • TPP và Ta - Linh tinh - Nov 07, 2015
 • Vị trí then chốt của VN - Linh tinh - Oct 31, 2015
 • Chiêu mới của Putin ? - Linh tinh - Oct 24, 2015
 • TPP: Cửa sanh hay cửa tử? - Linh tinh - Oct 17, 2015
 • Xí... đảo - Linh tinh - Oct 10, 2015
 • Quyền lực ... dẻo - Tạp ghi - Oct 03, 2015
 • Những diễn biến nên lưu ý - Linh tinh - Sep 26, 2015