vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Phi
Tất cả các bài của tác giả Lê Phi:
Con Công Cụ - Bạn đọc viết - Apr 06, 2013
Quốc Xã Đức đã gây chiến tranh chết chóc cho hàng triệu sinh mạng con người mà kinh tởm nhất là sự tàn sát người gốc Do Thái vì lý thuyết hoang tưởng chủng tộc siêu việt.
Còn mơ bánh ve - Linh tinh - Mar 30, 2013
Cộng Sản phát triển và vững mạnh nhờ ở bạo lực và lừa dối. Bạo lực có kết quả tức thời nhưng có giới hạn về mặt ảnh hưởng đường dài bởi vì vượt qua một mức độ nào đó thì sự phản kháng trở thành cực kỳ mãnh liệt không có bạo lực nào có thể ngăn chặn nổi.