vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hồ Quí Chương
Tất cả các bài của tác giả Hồ Quí Chương:
Cựu học sinh Trung học Petrus Ký Sài gòn Ngày xưa bằng Đường Tơ Lụa, người Á Rập đến Trung Hoa học nghề in, nghề chế thuốc súng, rồi Á Rập dạy lại các nghề đó cho người Âu.
Sơ lược nguồn gốc dân tộc Việt - Biên khảo - Mar 13, 2004
Kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương 2004. Mời bạn trẻ VN hải ngoại, chúng ta đồng tưởng nhớ: Từ thuở hồng hoang cổ đại, trước khi định cư ở châu thổ sông Hồng Hà, tổ tiên ta xuất hiện khi nào? Nơi đâu? Chi phái? Sinh sống? Tục lệ? Tính tình? Gian truân? Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam đã thuộc Việt tộc! Khi nào? Tại sao vua Quang Trung đòi Lưỡng Quảng.