vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tạ Quang Khôi
Tất cả các bài của tác giả Tạ Quang Khôi:
Người yêu Hà Nội - Truyện ngắn - Jul 20, 2013
  Hoàng có thói quen sáng nào cũng phải mua lạc rang của ông Tầu già ngồi bên bờ hồ, đối diện với Tháp Rùa. Lạc của ông rang thật khéo, vừa thơm vừa ròn.
Thiếu quê hương - Truyện ngắn - Jul 13, 2013
  ÔÂng Trần vừa ra khỏi máy bay, chợt nghe có tiếng chào: “Bác lại nhà vui vẻ!” Ông vội ngoảnh lại tìm xem ai đã nói với mình.
Nhà có ma - Truyện ngắn - Mar 16, 2013
Dọn đến nhà này cả tuần hắn mới bắt đầu nghe như có người đi lại trong nhà. Hắn nghĩ tới lời báo trước khi mua căn nhà trong chúng cư này. Nhà để bảng bán đã lâu mà không ai chịu mua.
 • Đoạn kết một chuyện tình - Truyện ngắn - Nov 17, 2012
 • Bến mê 26 - Truyện ngắn - Nov 10, 2012
 • Bến mê 25 - Truyện ngắn - Nov 03, 2012
 • Bến mê 24 - Truyện ngắn - Oct 27, 2012
 • Bến mê 23 - Truyện ngắn - Oct 20, 2012
 • Bến Mê 22 - Truyện ngắn - Oct 13, 2012
 • Bến mê 21 - Truyện ngắn - Oct 07, 2012
 • Dặn dò - Thơ - Sep 29, 2012
 • Bến mê 20 - Truyện ngắn - Sep 29, 2012
 • Bến mê 19 - Truyện ngắn - Sep 22, 2012
 • Bến mê 18 - Truyện ngắn - Sep 15, 2012
 • Bến mê 17 - Truyện ngắn - Sep 08, 2012