vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Văn Quang
Tất cả các bài của tác giả Văn Quang:
Nói đến chuyên nghề dạy học tôi nhớ đến thời mới lớn, nhà cửa ruộng vườn ở quê nhà bỏ lại hết, tôi phải đi dạy học tại một trường tư ở Hải Phòng. Hồi đó cũng có nhiều cô giáo trẻ cùng dạy với tôi.
Lãng phí hay ngu dốt ? - Tạp ghi - Nov 19, 2016
Người dân VN không bất ngờ khi nghe tin rất nhiều nơi lãng phí ngân sách nhà nước, tiền ở đâu ra, cũng là tiền của dân còng lưng đóng thuế cho nhà nước thôi. Nhưng gần đây nhất người dân sửng sốt vì sự lãng phí quá nhiều từ nông thôn mới mang nợ đến các nhà máy khổng lồ đắp chiếu sau khi xây dựng tốn kém hàng ngàn tỉ đồng.
Chuyện xin đểu ở VN là chuyện xưa lắm rồi nhưng ít ai dám nói ra vì sợ bị các quan nhà nước hành. Đến nay mấy ông gọi là Dân biểu Quốc Hội mới khui ra. Xin đểu có nhiều cách, nhiều kiểu, xin công khai cũng nhiều, xin bí mật cũng không ít, xin bắt buộc càng nhiều hơn.
 • Những chuyện khôi hài nhỏ nhất đến chuyện nước mắm ở VN - Tạp ghi - Nov 05, 2016
 • Thời đại văn hóa đạo đức suy đồi nên mới có cảnh này - Tạp ghi - Oct 29, 2016
 • Không chỉ có Sài Gòn- Hà Nội mà cả nước đang hấp hối vì cá chết - Tạp ghi - Oct 22, 2016
 • Bọn cướp ngày ở nông thôn VN ngày nay rất trắng trợn, vì sao? - Tạp ghi - Oct 15, 2016
 • Sài Gòn có kiểu mưa mới: mưa cực đoan - Tạp ghi - Oct 08, 2016
 • Hợp đồng tình cảm hay hợp đồng gì? - Tạp ghi - Oct 01, 2016
 • Giấy phép và biệt phủ với cái chuồng gà - Tạp ghi - Sep 24, 2016
 • Cả nước tức cười chuyện kê khai tài sản - Tạp ghi - Sep 17, 2016
 • Cả nước thối hoăng - Tạp ghi - Sep 10, 2016
 • Càng nhiều đất càng khóc - Tạp ghi - Sep 03, 2016
 • Những kiểu chơi ngang và chơi sang của các quan bằng tiền chùa - Tạp ghi - Aug 27, 2016
 • Cả nước biết chỉ có sếp không biết - Tạp ghi - Aug 20, 2016