vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Văn Quang
Tất cả các bài của tác giả Văn Quang:
Chuyện công an đánh dân - Tạp ghi - Jan 14, 2017
Chuyện công an đánh dân tôi đã tường thuật vài lần, các cơ quan hứa sẽ giải quyết triệt để và nghiêm túc nhưng sự thật hàng ngày vẫn xảy ra. Nhân dịp cuối năm Âm Lịch điểm lại đôi nét về những sự việc đau lòng này.
Những ông quan coi trời bằng vung - Tạp ghi - Jan 07, 2017
Không phải chỉ có ở nông thôn mới hay nông thôn thôn cũ mới có những quan nhỏ, quan lớn coi dân như rác, coi trời bằng vung mà ở ngay những thành phố lớn hầu như các quan đều như thế cả.
Các cơ quan công quyền ở VN vào dịp cuối năm thường tổ chức những cuộc vui, những cuộc thi đua này nọ cũng chỉ để mua vui cho các quan sau một năm làm việc và ăn uống vất vả đến mụ cả người.
 • Chuyện dài nông thôn mới người dân còn khổ hơn xưa - Tạp ghi - Dec 24, 2016
 • Những ngôi trường cổ quái ở Việt Nam - Tạp ghi - Dec 17, 2016
 • Tết gần đến ở VN đang xôn xao chuẩn bị những gì? - Tạp ghi - Dec 10, 2016
 • Quan xã và con bò bị bệnh - Tạp ghi - Dec 03, 2016
 • Những chuyện tai tiếng về nghề dạy học tại VN - Tạp ghi - Nov 25, 2016
 • Lãng phí hay ngu dốt ? - Tạp ghi - Nov 19, 2016
 • Những kiểu xin đểu ở VN diễn ra như thế nào - Tạp ghi - Nov 12, 2016
 • Những chuyện khôi hài nhỏ nhất đến chuyện nước mắm ở VN - Tạp ghi - Nov 05, 2016
 • Thời đại văn hóa đạo đức suy đồi nên mới có cảnh này - Tạp ghi - Oct 29, 2016
 • Không chỉ có Sài Gòn- Hà Nội mà cả nước đang hấp hối vì cá chết - Tạp ghi - Oct 22, 2016
 • Bọn cướp ngày ở nông thôn VN ngày nay rất trắng trợn, vì sao? - Tạp ghi - Oct 15, 2016
 • Sài Gòn có kiểu mưa mới: mưa cực đoan - Tạp ghi - Oct 08, 2016