vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Chí Thiệp
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Chí Thiệp:
Trại Kiên Giam 55 - Truyện ngắn - May 05, 2012
Hải cũng thay đổi sau lần đi học Công an ở Thủ Đức về, lúc nào hắn cũng ngồi thừ ra, và rất dễ dãi, cho đi tắm sớm. Một hôm ngoài bãi lao động, hắn gọi tôi lại đưa tôi đọc một bài báo tường thuật về nữ bác sĩ Phượng ở bệnh viện Từ Dũ (Viện Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em Thành Phố) đem hai đứa bé song sinh dính liền vào nhau qua Nhật để mổ - Hai đứa bé được đặt tên là Nguyễn Việt Đức.
Trại Kiên Giam 54 - Truyện ngắn - Apr 28, 2012
Thứ hai y càng tô vẽ các tổ chức phản động càng quan trọng, công lao của y càng lớn. Thành phố Sài Gòn tuy trên tổ chức hành chánh chính trị đứng sau Hà Nội là thủ đô, nhưng thực tế thế lực chính trị của thành ủy Sài Gòn lớn hơn thành ủy Hà Nội nhiều vì Sài Gòn đảng viên đông tức là số đại biểu tham dự đại hội đông.
Trại Kiên Giam 53 - Truyện ngắn - Apr 21, 2012
Vũ Văn Ánh đến từ trại Hàm Tân Z-30C, nguyên là một công chức cao cấp của Bộ Thông Tin, anh có học báo chí ở Hoa Kỳ và giáo sư ngành truyền thông Đại học Cửu Long, sau tháng 4 năm 1975, anh học tập ba ngày tại cơ sở rồi trốn trình diện.
 • Trại Kiên Giam 52 - Truyện ngắn - Apr 15, 2012
 • Trại Kiên Giam 51 - Truyện ngắn - Apr 07, 2012
 • Trại Kiên Giam 50 - Truyện ngắn - Mar 31, 2012
 • Trại Kiên Giam 49 - Truyện ngắn - Mar 24, 2012
 • Trại Kiên Giam 48 - Truyện ngắn - Mar 17, 2012
 • Trại Kiên Giam 47 - Truyện ngắn - Mar 10, 2012
 • Trại Kiên Giam 46 - Truyện ngắn - Mar 03, 2012
 • Trại Kiên Giam 45 - Truyện ngắn - Feb 25, 2012
 • Trại Kiên Giam 44 - Truyện ngắn - Feb 18, 2012
 • Trại Kiên Giam 43 - Truyện ngắn - Feb 11, 2012
 • Trại Kiên Giam 42 - Truyện ngắn - Feb 04, 2012
 • Trại Kiên Giam 41 - Truyện ngắn - Jan 28, 2012