vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 06, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Chí Thiệp
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Chí Thiệp:
Trại Kiên Giam 70 - Truyện ngắn - Aug 11, 2012
Cũng như trước kia, trong kháng chiến chống Pháp, anh có theo gia đình đi tản cư, rồi hồi cư về Hà Nội sớm, các chất liệu anh xây dựng tác phẩm cũng do người khác kể lại, tôi hỏi tiếp theo anh sự lấn cấn trong tư tưởng, sự thắc mắc về lịch sử, ví dụ trước 30-4-75, có nhiều người thắc mắc là mình đứng trong chiến tuyến miền Nam chống lại miền Bắc có phải là yêu nước hay không, điều này có trở ngại cho sự sáng tác hay hình thành tác phẩm lớn hay không.
Trại kiêm giam 69 - Truyện ngắn - Aug 04, 2012
Năm 1960, trong một cuộc bầu cử nội bộ Liên Hiệp Phụ Nữ, Nguyễn Thị Bình đã được bầu nhiều phiếu hơn Nguyễn Thị Thập. Kết quả bầu cử không được Hồ Chí Minh chấp thuận vì Hồ Chí Minh bênh vực Nguyễn Thị Thập nên Nguyễn Thị Bình được thay đổi công tác vào miền Nam.
Trại Kiên Giam 68 - Truyện ngắn - Jul 28, 2012
Việt Cộng giải thích trơn tru những việc trước kia chúng chỉ trích, như khiêu vũ chúng gọi là múa đôi, nhà tắm hơi có đấm bóp thì được gọi là nhà tắm dưỡng sinh. Các phường và đơn vị nhỏ mở phòng chiếu video.
 • Trại Kiên Giam 67 - Truyện ngắn - Jul 21, 2012
 • Trại Kiên Giam 66 - Truyện ngắn - Jul 14, 2012
 • Trại Kiên Giam 66 - Truyện ngắn - Jul 14, 2012
 • Trại kiên giam 65 - Truyện ngắn - Jul 07, 2012
 • Trại Kiên Giam 63 - Truyện ngắn - Jun 30, 2012
 • Trại kiên giam 62 - Truyện ngắn - Jun 23, 2012
 • Trại kiên giam 61 - Truyện ngắn - Jun 16, 2012
 • Trại kiên giam 60 - Truyện ngắn - Jun 09, 2012
 • Trại Kiên Giam 59 - Truyện ngắn - Jun 02, 2012
 • Trại Kiên Giam 58 - Truyện ngắn - May 26, 2012
 • Trại kiên giam 57 - Truyện ngắn - May 19, 2012
 • Trại Kiên Giam 56 - Truyện ngắn - May 12, 2012