vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Chí Thiệp
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Chí Thiệp:
Trại Kiên Giam 85 - Truyện ngắn - Nov 23, 2012
Chính sự lạc quan này đã giúp cho tác phẩm vượt lên trên cái căm thù tủn mủn, và tạo một ấn tượng tốt trong lòng người đọc. Trại Kiên Giam là một tác phẩm xứng đáng được trân trọng, gìn giữ.
Trại Kiên Giam 84 - Truyện ngắn - Nov 17, 2012
Em không thể tưởng tượng được những xấu xa bỉ ổi lại xảy ra trong ngành giáo dục, em là nhà giáo nên em càng đau xót. Dù em đã tự nguyện đứng về phía chính quyền Cộng sản nhưng em cũng phải công bình.
Trại Kiên Giam 83 - Truyện ngắn - Nov 10, 2012
Từ chỗ thơ, tôi được Thao cho mượn nhiều truyện đọc và có hôm Thao dã đưa cho tôi đọc cuốn Bàn Về Vấn Đề Thanh Niên của Lénine, một số bài thơ của Tố Hữu và thỉnh thoảng lại một tác phẩm khác của các nhà lãnh đạo Cộng sản, một tuyển tập của Mao Trạch Đông.
 • Tra5i Kiên Giam 82 - Truyện ngắn - Nov 03, 2012
 • Trại Kiên Giam 81 - Truyện ngắn - Oct 27, 2012
 • Trại Kiên Giam 80 - Truyện ngắn - Oct 20, 2012
 • Trại kiên giam 79 - Truyện ngắn - Oct 13, 2012
 • Trại Kiên Giam 78 - Truyện ngắn - Oct 07, 2012
 • Trại Kiên Giam 77 - Truyện ngắn - Sep 29, 2012
 • Trại Kiên Giam 76 - Truyện ngắn - Sep 22, 2012
 • Trại Kiên Giam 75 - Truyện ngắn - Sep 15, 2012
 • Trại kien giam 74 - Truyện ngắn - Sep 08, 2012
 • Trại Kiên Giam 73 - Truyện ngắn - Sep 01, 2012
 • Trại Kiên Giam 72 - Truyện ngắn - Aug 25, 2012
 • Trại Kiên Giam 71 - Truyện ngắn - Aug 18, 2012