vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Đình Cai
Tất cả các bài của tác giả Lê Đình Cai:
Lê Đình Cai. LTS. Chiến dịch nầy của CSBV tiếp theo sau chiến dịch tấn công Tây Nguyên (từ ngày 1.3.75 đến 26.3.
Chiến dịch tấn công Huế và Đà Nẵng : - Đợt tấn công thứ hai: chủ yếu là chiến dịch Huế-Đà Nẵng. (từ ngày 21-3 đến 3-4-1975) Quân khu I của VNCH gồm 5 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi được đặt dưới quyền của bộ tư lệnh Quân Đoàn I đóng ở Đà Nẵng do trung tướng Ngô Quang Trưởng làm tư lệnh và trung tướng Lâm Quang Thi làm tư lệnh phó kiêm tư lệnh Bộ Chỉ Huy Tiền Phương.
Trong vòng tháng 3 và tháng 4 năm 1975, CSBV đã mở ba đợt tấn công vào lãnh thổ VNCH: -Đợt tấn công thứ nhất (từ 1-3-75 đến 26-3-75) mà trọng tâm là chiến dịch Tây Nguyên.