vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vũ Đình Lưu
Tất cả các bài của tác giả Vũ Đình Lưu:
Chiến Đoàn 52 Đặc Nhiệm (Sư Đoàn 18 BB) sau những ngày quần thảo ác liệt với Đại binh CSBV tại Quốc Lộ 20, khu vực Dầu Giây, ấp Nguyễn Thái Học bị tổn thất nặng nề. Chiều tối ngày 15-4-75 toàn bộ lực lượng mở đường máu về ấp Bàu Hàm.
Chiến sĩ vô danh - Tạp ghi - Mar 05, 2011
(Viết sau khi nhận những lời phản hồi của đọc giả về bài Quốc lộ 20, hành lang của Tử thần.
Câu chuyện này đã xảy ra cách nay trọn 32 năm, tại vùng rừng núi Sơn La. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người lao tù khổ sai biệt xứ và những cô sơn nữ người Dân tộc Mường.
  • Quốc lộ 20, hành lang của tử thần Thiết giáp hành lang của tử thần Thiết giáp - Linh tinh - Nov 27, 2010