vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Văn Giang
Tất cả các bài của tác giả Trần Văn Giang:
Con gà và quả trứng - Linh tinh - Dec 30, 2016
Câu hỏi là “Cái nào sinh ra trước? Con gà hay quả trứng?” Giả thử con gà sinh ra trước. Câu hỏi: Con gà sinh ra từ đâu? Trả lời: Từ quả trứng. Giả thử qua trứng sinh ra trước.
Cộng sản và cờ máu - Linh tinh - Oct 21, 2015
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hễ cứ nói đến cộng sản (cs) là nói đến màu đỏ: Cờ của Nga sô (cũ), cờ Trung cộng, cờ cộng sản Việt Nam đều đỏ như màu máu tươi; Hồng quân Nga, Vệ binh đỏ Trung cộng, cán bộ cs 30/4 đeo băng đỏ trên cánh tay, khăn đỏ, cờ đỏ, băng rôn đỏ, “logo” đỏ, bảng hiệu đỏ… Các cuộc “diễu binh” tồn kém của cộng sản chỉ thấy độc nhất một màu đỏ từ đầu đến cuối.
Trò khỉ - Linh tinh - Oct 10, 2015
Csvn và HCM đã hành động không khác gì lũ khỉ phải gió! Csvn bắt chước các chiêu rất độc, độc còn hơn vịt xiêm lai, của cs quốc tế. Đi từ trò khỉ này qua trò khỉ khác, thì cũng chỉ tổ khoe cái tài làm trò khỉ thôi chứ có thấy ích quốc lợi dân được gì đâu?! Ngày tàn của xã hội chủ nghĩa trên hành tinh này cũng không còn xa.
  • Khóc thi đua…(hay “Đời đời nhớ Ông”) - Tạp ghi - Dec 24, 2011
  • Con Mèo của tôi... - Tạp ghi - Feb 02, 2011
  • Amen - Tạp ghi - Jan 01, 2011
  • Văn hóa con nhái... - Tạp ghi - Nov 12, 2010