vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 15, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Văn Giang
Tất cả các bài của tác giả Trần Văn Giang:
Trần Văn Giang Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?” Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có lý) của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi viết trên “Đông Dương Tạp Chí (?) về “cá tính” (characteristics) của người Việt là: “An Nam ta cái gì cũng cười; vui cung hì, buồn cũng hì.
Trần Văn Giang ...Lịch sử đã chứng minh nhiều lần là cộng sản đi tới đâu thì gây giết chóc, băng hoại, phá hủy tàn hại đến đó: từ tâm linh, tình cảm, văn học, tình người, sinh mạng người vô tội.
Cộng sản tệ hại cỡ nào? - Linh tinh - Jun 07, 2017
Đây là một câu hỏi mà phải mất cả ngày mới có thể trả lời cho đầy đủ... chưa nói đến việc phải trưng bày cho quý vị thấy hình ảnh, âm thanh và “video clips...” Nếu quý vị cảm thấy không có thời giờ thì có thể tạm ngừng ở đây, lật qua trang khác; bởi vì tôi sẽ lần lượt tóm tắt các chi tiết mà có lẽ quý vị cũng từng nghe qua nhiều lần.
  • Dân Việt tị nạn cộng sản sau 30/4/1975 - Linh tinh - Mar 21, 2017
  • Sơ lược về cách xưng hô của người Việt - Biên khảo - Feb 25, 2017
  • Con gà và quả trứng - Linh tinh - Dec 30, 2016
  • Cộng sản và cờ máu - Linh tinh - Oct 21, 2015
  • Trò khỉ - Linh tinh - Oct 10, 2015
  • Khóc thi đua…(hay “Đời đời nhớ Ông”) - Tạp ghi - Dec 24, 2011
  • Con Mèo của tôi... - Tạp ghi - Feb 02, 2011
  • Amen - Tạp ghi - Jan 01, 2011
  • Văn hóa con nhái... - Tạp ghi - Nov 12, 2010