vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Lời mở đầu Tại hội thảo hè năm ngoái (31/8/2017), tôi có góp một bài (Việt Nam cô đơn trong một thế giới bất an và bất định, NQD, Viet-studies, 14/8/2017). Lúc đó chính quyền Trump chưa định hình chiến lược (chưa có NDS, NSS, và NPR), chưa tuyên bố tầm nhìn Indo-Pacific và chưa khởi động lại nhóm Tứ cường (Quad) gồm Mỹ-Nhật-Ấn-Úc.
Một tuần lễ sau khi tuyên bố huỷ bỏ cuộc họp thượng đỉnh dự trù Mỹ-Bắc Hàn vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Singapore, ngày 1 tháng 6 năm 2018, tổng thống Mỹ Donald Trump lại tuyên bố cuộc họp vẫn sẽ diễn ra như dự trù, thời gian và địa điểm không thay đổi - Donald Trump và Kim Jong Un sẽ chính thức gặp nhau để thương thảo về việc phi hạt nhân hoá bán đảo Cao Ly tại Singapore vào ngày 12/06/2018.
Trong hai tuần vừa qua ở Việt Nam đã bùng lên nhiều cuộc biểu tình lớn tại Hà Nội, Saigon, và nhiều thành phố khác. Những người đi biểu tình đã trương lên những biểu ngữ và hô lên những khẩu hiệu chống Luật Đặc Khu Kinh Tế nhắm cho thuê đất một thời gian rất dài lên đến 99 năm và Luật An Ninh Mạng nhắm kiểm soát việc sử dụng các mạng thông tin hầu tiêu diệt quyền tự do ngôn luận.
 • Đối diện độc tài bằng tự tin (Gene Sharp / Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. chuyển ngữ) - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Toàn quốc biểu tình phản đối Luật Đặc khu: Hồi chuông báo tử cho CSVN - Bình luận - Jun 23, 2018
 • Nhân chuyện Hà Nội dự tính cho thuê đất 99 năm: chủ trương đồng hóa người Việt cố hữu của người Tàu (Phạm Cao Dương) - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Kiên nhẫn, lòng yêu nước sẽ cứu Việt Nam (Trần Trung Đạo) - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Chính trị Mã Lai: Chiến thắng của tinh thần khoan dung và đại nghĩa (Ls Nguyễn Văn Thân ) - Linh tinh - Jun 16, 2018
 • Nhân vụ Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: Chúng ta đã và đang thực sự mất nước! (GS. Phạm Cao Dương) - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Điều kiện để một quốc gia trở thành siêu cường (Chu Chi Nam, Vũ Văn Lâm) - Linh tinh - Jun 09, 2018
 • Tương lai nào cho Việt Nam? (Nguyễn Quốc Đống,) - Linh tinh - Jun 09, 2018
 • Hạnh phúc và cuộc đời - Linh tinh - May 26, 2018
 • Cần nhìn lại cho rõ Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh để làm gì? (Phan Châu Thành ) - Linh tinh - May 12, 2018
 • Tháng tư: Nhìn hội đàm thượng đỉnh liên Triều nghĩ về cái ngu và cái hèn của CSVN (Nguyễn Hoàng Dân) - Linh tinh - May 05, 2018
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại 2 (Lâm Văn Bé) - Biên khảo - Apr 28, 2018