vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 14, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Trong bài Hồ Chí Minh là người Tàu thì đảng Cộng sản Việt Nam vô tội? của tác giả Bùi Anh Trinh (BAT) đăng lần đầu trên CXN và một số trang lề dân từ cuối năm ngoái 2014, chủ yếu hay hoàn toàn dành để phản biện
Ngày 30/4/2018 đánh dấu 43 năm sụp đổ của chế độ VNCH tại miền nam Việt Nam. Đây cũng là ngày được gọi là ngày đại thắng, là cơ hội để đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Hà Nội tổ chức hàng năm đại lễ ăn mừng
Nếu kế hoạch được thực hiện, chắc chắn sau đó không có hàng triệu người phải đi kinh tế mới và bị đi tù cải tạo, và VNCH vẫn còn có sở pháp lý trên trường quốc tế. Cuộc họp ngày 14 tháng 3 tại Cam Ranh Ba ngày sau cuộc họp tại Dinh Độc Lập, ngày 14-3, một cuộc họp mật khác tại Cam Ranh cũng gồm 4 vị trong cuộc họp ngày 11/03 thêm tướng Phú.
 • 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại (Lâm Văn Bé ) - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Kim Jong Un đang làm gì? (Bùi Quang Vơm) - Linh tinh - Apr 14, 2018
 • Biển Đông dậy sóng: Qua cái nhìn của một luật sư Canada gốc Việt (Ls Phan Tấn Thiện) - Biên khảo - Apr 14, 2018
 • Những ngộ nhận lịch sử - Viết cho Tháng Tư (Đỗ Ngọc Uyển.) - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Sam Rainsy là ai? (Trần Trung Đạo) - Linh tinh - Mar 31, 2018
 • Tội của Tổng Thống Donald Trump và những lời cảm ơn không cần nói (Vĩnh Tường) - Linh tinh - Mar 24, 2018
 • Tướng Võ Nguyên Giáp và tiến trình bí ẩn của kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân (1968) (MERLE L. PRIBBENOW II/Nguyễn Việt dịch) - Linh tinh - Mar 17, 2018
 • CSVN trong quan hệ Mỹ Trung (Trần Trung Đạo) - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và chiến lược kéo co của Việt Nam (Nguyễn Ngọc Sẵng) - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Những hố chôn người trong cuộc thảm sát Mậu Thân tại Huế (Cao-Đắc Tuấn) - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Hà Nội, Những Mùa Xuân Phai ( Lê Hữu) - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Cộng sản: Nói và làm (Nguyễn Hoàng Dân ) - Linh tinh - Mar 10, 2018