vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 25, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
...Tuy kinh tế có tiến triển đôi chút nhưng chính trị vẫn không thay đổi. Vì thế mà nội bộ Đảng không có đoàn kết và những người lãnh đạo cao nhất, tối mắt vì tham nhũng, vẫn ngụy biện cho rằng cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng đúng phải đi theo.
Tôi tiến, hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, hãy giết tôi. Tôi chết, hãy nối chí tôi Ngô Đình Diệm Ngày 7/5/1954 Điện Biên Phủ thất thủ. Hoàng Đế Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm đảm nhiệm chức vụ Thủ Tướng.
Chống Cộng hay không chống Cộng - Linh tinh - Oct 21, 2017
Gần đây, chúng ta thường nghe thấy một vài người nói: Chống Cộng đã 42 năm rồi, chúng ta có làm được gì bọn Việt Cộng không mà cứ chống mãi? hay Bọn Việt Cộng bây giờ, thằng nào cũng giầu nứt đố đổ vách, cũng nhà lầu xe hơi, không chủ khách sạn này thì cũng Giám Đốc công ty kia.
 • Góp ý với người cộng sản phản biện trung thành (Nguyễn Ngọc Sẵng ) - Linh tinh - Oct 14, 2017
 • Quân đội làm kinh tế là nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng bất khả trị (Nguyễn Cao Quyền) - Bình luận - Sep 30, 2017
 • Ma trận nước của Bắc Kinh (Nguyễn Vĩnh Long Hồ) - Bình luận - Sep 16, 2017
 • Sách lược khởi loạn của Lenin (Nguyễn Cao Quyền ) - Biên khảo - Sep 16, 2017
 • Những cái giá phải trả (TS.Phan Văn Song.) - Linh tinh - Sep 09, 2017
 • Tính chánh danh và hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa (Thẩm Phán Phạm Đình Hưng) - Biên khảo - Sep 09, 2017
 • Ấn Độ đối phó chiến lược gặm nhắm''của Bắc Kinh tại vùng biên giới Ấn- Trung (Nguyễn Vĩnh Long Hồ) - Bình luận - Sep 08, 2017
 • Sống với ô nhiễm độc tố: Không khí ô nhiễm, biển cả ô uế, đất liền độc hại (Phan Văn Song) - Linh tinh - Sep 02, 2017
 • Hành động quậy phá biển đông đang đưa Trung Cộng đến đâu? - Linh tinh - Sep 02, 2017
 • Hảo huyền thời sự và thực tế cần thiết. (Phan Văn Song) - Linh tinh - Aug 26, 2017
 • Làm sao một vụ bắt cóc tại Bá Linh có thể giết chết thỏa hiệp thương mại tự do của Việt Nam với Âu Châu (Nguyễn Quốc Khải) - Bình luận - Aug 19, 2017
 • Thế giới thiếu lãnh đạo hay thiếu đạo đức? (TS.Phan Văn Song) - Bình luận - Aug 19, 2017