vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 12, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Kiến Ninh Công Chúa thì tiếng là em Vua Khương Hy, nhưng thật sự lại là con của bà hoàng thái hậu giả là Mao Đông Châu. Cô là người bị bịnh bạo dâm, thích hành hạ người và bị người hành hạ.
Nguyên Giác dịch Một hồ sơ của Cục Trung Ương Tình Báo CIA mang mã số 80T01357A được giải mật và nhập vào Văn khố Quốc gia (NARA danh số 104-10214-10035) đã đưa ra một số chi tiết về những ngày sau khi chính phủ ông Ngô Đình Diệm tấn công các chùa VN, cho tới khi hoàn tất cuộc cách mạng của quân lực VNCH để lật đổ chế độ này.
Sau đó, Vi Tiểu Bảo đã giúp Vua Khương Hy một cách đắc lực trong việc bắt giam Ngao Bái và về sau hạ sát Ngao Bái trong ngục. Nhưng trong lúc Vi Tiểu Bảo đến ngục thất để đầu độc Ngao Bái, lại có người của Thiên Địa Hội có thâm thù với Ngao Bái đến tấn công ngục thất này và bắt Vi Tiểu Bảo đem đi.
 • Nhìn lại tin Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) chết trong tù trên báo Humanité, 1932 (Nguyễn Văn Lục) - Biên khảo - Nov 02, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 32 - Biên khảo - Oct 26, 2019
 • Lời tâm sự cùng các anh (Vĩnh Chánh) - Linh tinh - Oct 26, 2019
 • Chung quanh vụ nổi dậy ở Yên Báy năm 1930 (Kết) (Nguyễn Văn Lục) - Biên khảo - Oct 26, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 31 - Linh tinh - Oct 19, 2019
 • Chung quanh vụ nổi dậy ở Yên Báy năm 1930 (Nguyễn Văn Lục) - Biên khảo - Oct 19, 2019
 • Hoàng đế đỏ họ Tập (Hoàng Thủy Ngữ) - Biên khảo - Oct 12, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 30 (Nguyễn Ngọc Huy) - Linh tinh - Oct 12, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 29 - Biên khảo - Oct 05, 2019
 • Cho môi em một màu son (Nguyễn Thị Thanh Dương.) - Truyện ngắn - Oct 05, 2019
 • Thực chất của chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam 2 (Nguyễn Văn Lục) - Biên khảo - Oct 05, 2019
 • Niên trưởng Trương Quang Ân (Vương Mộng Long) - Linh tinh - Oct 05, 2019