vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Nhưng trong thực tế, ông lại gạt cho họ uống Bách Diên Hoàn để sau này kềm chế họ. Cùng lúc đó Hồng Giáo Chủ lại phát giác rằng Hồng Phu Nhơn đã có thai với Vi Tiểu Bảo. Đó là một điều sỉ nhục cho ông nên ông không muốn cho ai được biết.
Trong số các di cảo của Phan Châu Trinh, có hai văn bản đáng chú ý: bản thảo chưa hoàn thành có tên là Liên hiệp Pháp-Việt hậu chi Tân Việt Nam (Nước Việt Nam mới sau Liên hiệp Pháp-Việt, tạm gọi là Tân Việt Nam) và bài thơ dài 500 câu Tỉnh quốc hồn ca II (1).
Nhưng xét về mặt tư cách thì Bắc Cái đã được trình bày như là một bực anh hùng có tinh thần nghĩa hiệp và đáng cho mọi người tôn trọng trong khi Hồng Giáo Chủ lại được mô tả như là một nhơn vật đáng sợ mà không đáng khen.
 • Người đàn bà trong đêm (Đỗ Trường) - Truyện ngắn - Jul 13, 2019
 • Quê hương ngày trở lại, IV Phú Yên 1 (Thuỵ Khuê) - Linh tinh - Jul 05, 2019
 • Luận về tâm lý chính trị (Trần Xuân Thời) - Bình luận - Jul 05, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 16 - Linh tinh - Jul 05, 2019
 • Quê hương ngày trở lại, (IV) Phú Yên 2 (Thuỵ Khuê) - Linh tinh - Jul 04, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 15 - Linh tinh - Jun 29, 2019
 • Hội nghị Thành đô – Cầu hòa với Bắc kinh ở thế “Kim ngưu” (Âu Dương Thệ) - Biên khảo - Jun 29, 2019
 • Những nốt thăng trầm (Đỗ Bình) - Linh tinh - Jun 29, 2019
 • Lời sám hối của cha (Vỏ Hồng) - Truyện ngắn - Jun 22, 2019
 • Thụy Vũ: Mỉm cười với nghiệt ngã (Nguyễn Văn Sâm) - Linh tinh - Jun 22, 2019
 • Trái tim Việt Nam (Nguyên Nhung) - Truyện ngắn - Jun 22, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 14 (Nguyễn Ngọc Huy) - Biên khảo - Jun 22, 2019