vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 22, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
1. Vừa mới dọn nhà về đây hơn hai tháng, tôi đã biết được câu chuyện rất đặc biệt của ông hàng xóm trong khu mobil home dành cho người cao tuổi. Thực ra đây chỉ là chuyện bình thường của rất đông gia đình Việt Nam sống ở phía Nam vĩ-tuyến 17 sau tháng 7 năm 1954.
Năm 2016 đã qua, một năm đầy tai ương, vấn nạn. Âu châu đặc biệt gặp nạn khủng bố Hồi Giáo, lợi dụng khó khăn với làn sóng tỵ nạn, hết Pháp, đến Bỉ và nay qua đến Đức, không từ một quốc gia nào cả.
Theo Reuters dẫn lời bà Mimi Vu thuộc Quỹ Liên Kết Thái Bình Dương, một tổ chức phát triển ở California cho hay, trước đây hầu hết phụ nữ & trẻ em VN bị bán sang Hoa Lục đến từ biên giới giữa miền Bắc Việt Nam và TC.
 • Bọn con buôn vì lợi nhuận giết dân Việt bằng thực phẩm bẩn “Product of China” (Nguyễn Vĩnh Long Hồ) - Linh tinh - Jan 14, 2017
 • Tản mạn về tình yêu nước: Nhơn danh yêu nước, người công dân phải cầm quyền (TS.Phan Văn Song.) - Linh tinh - Jan 14, 2017
 • Đàn diều hâu trong nội các và những điện đàm quan trọng của Donald Trump (Nguyễn Cao Quyền) - Linh tinh - Jan 14, 2017
 • Cuối năm bàn thế sự: 2017, một trật tự mới, một thế giới mới (Phan Văn Song) - Linh tinh - Jan 07, 2017
 • Con trai thứ ba: Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Biên khảo - Jan 07, 2017
 • Học thuyết “Lục Quân Hải Chiến” của Đô đốc Harry Harris (Nguyễn Vĩnh Long Hồ ) - Bình luận - Jan 07, 2017
 • Yếu tố Nga quyết định vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ hay Tàu cộng? (Nguyễn Vĩnh Long Hồ) - Bình luận - Dec 31, 2016
 • Dân túy, công lý và luật lệ (TS. Phan Văn Song) - Linh tinh - Dec 31, 2016
 • “Chúng ta đang ở thế giới của Hitler” (TS.Phan Văn Song) - Linh tinh - Dec 24, 2016
 • Nếu chiến tranh Trung - Nhật bùng nổ ai sẽ chiến thắng? (Nguyễn Vĩnh Long Hồ) - Bình luận - Dec 24, 2016
 • Cuối năm bàn về Frédéric Bastiat: luận thuyết những hài hòa cho một xã hội — không tưởng hay tiên tri ? (Phan Văn Song.TS.) - Linh tinh - Dec 17, 2016
 • Một cách nhìn về “hòa giải – hòa hợp dân tộc” & “xóa bỏ hận thù” (Nguyễn Vĩnh Long Hồ) - Bình luận - Dec 17, 2016