vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bài Trên Net
Tất cả các bài của tác giả Bài Trên Net:
Phần Kim Dung thì khi viết các bộ VÕ LÂM NGŨ BÁ, ANH HÙNG XẠ ĐIÊU, THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP, ông hãy còn thiên tả. Bởi đó, ông đã mô tả Bắc Cái, nhơn vật tượng trung cho Liên Sô và Đảng Cộng Sản Quốc Tế như lả một bực anh hùng cái thế và giàu lỏng nghĩa hiệp.
Đây hình như là câu hỏi của tất cả những người quan tâm tới sự kiện chính trị cả ở trong nước lẫn ngoài nước, cả của người Việt lẫn những người ngoại quốc. Nhưng câu trả lời thì vẫn chưa có, và chắc chắn sẽ không
Miền Nam và ca dao (Hòa Đa) - Biên khảo - May 25, 2019
Một trong những thiếu sót trong chương trình học ở Việt Nam từ trước đến nay là sự mất cân đối trong việc giới thiệu đến học sinh những dữ kiện về văn học theo sự phân bố về địa dư.
 • Tháng tư ngày đó (Nguyễn Thị Thêm) - Tạp ghi - May 18, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 9 - Biên khảo - May 18, 2019
 • 30 tháng Tư qua nhận định của những người chỉ huy cuộc chiến (Lâm Văn Bé) - Biên khảo - May 11, 2019
 • Tháng Tư, nghĩ về hòa giải! (Phạm Phú Khải) - Tạp ghi - May 11, 2019
 • Sài Gòn (Nguyễn Mạnh An Dân) - Linh tinh - May 11, 2019
 • Người lính đeo càng trực thăng (Nguyễn Phúc Sông Hương) - Linh tinh - May 11, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 8 (NGUYỄN NGỌC HUY) - Linh tinh - May 11, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 7 - Linh tinh - May 04, 2019
 • Chuyện hồi hương của tàu Việt Nam Thương Tín (Vương Thế Tuấn & Trần Đỗ Cẩm) - Linh tinh - May 04, 2019
 • Mười năm trước, mười năm sau biến cố ba mươi tháng tư (Chu chi Nam và Vũ văn Lâm) - Bình luận - Apr 27, 2019
 • Các ẩn-số chính-trị trong tiểu-thuyết võ-hiệp Kim-Dung 6 (NGUYỄN NGỌC HUY) - Biên khảo - Apr 27, 2019
 • Việt Nam 2019, có thể làm gì và không nên làm gì! (Nguyễn Quang Dy) - Bình luận - Apr 27, 2019